Bygnings- og udviklingsfonden

Dansk Industri og Håndværkerforeningen København stiftede i december 2018 Bygnings- og udviklingsfonden DTM 4.0.

Fonden er erhvervsdrivende med det formål at understøtte den almennyttige selvejende institution Danmarks Tekniske Museum, herunder at tilvejebringe og/eller opføre samt indrette bygninger til brug for Danmarks Tekniske Museum.

Det var netop Dansk Industri og Håndværkerforeningen København, der i 1911 stiftede Danmarks Tekniske Museum i København.

Ulrik Winge

Projektdirektør
uw@tekniskmuseum.dk
2898 4000

Bestyrelsesmedlemmer