DTM 4.0 - Bygnings- og udviklingsfonden

Dansk Industri samt Håndværkerforeningen København stiftede i december 2018 Bygnings- og udviklingsfonden DTM 4.0. Fonden er erhvervsdrivende med det formål at understøtte den almennyttige selvejende institution Danmarks Tekniske Museum, herunder at tilvejebringe og/eller opføre samt indrette bygninger til brug for Danmarks Tekniske Museum.

Det var netop Dansk Industri og Håndværkerforeningen København, der i 1911 stiftede Danmarks Tekniske Museum i København.

Bestyrelsesmedlemmer er:

Lars Liebst (formand)

Claus Jensen (næstformand)

Rikke Søgaard Berth

Mette Lis Andersen

Christoffer Susé

Danmarks Tekniske Museum © 2022