Naturvidenskab – der hvor du er

Fremtidens museum – teknologi, samfund og bæredygtig dannelse

I publikationen Fremtidens museum – teknologi, samfund og bæredygtig dannelse kan du læse om erfaringer fra projektet samt perspektiver på fremtidens formidling af naturvidenskab og teknologi.  

Formidling af teknologi og naturvidenskab

’Naturvidenskab – der hvor du er’ er et næsten treårigt projekt, der har fokuseret på at udvikle nye formater til formidling af teknologi og naturvidenskab samt at undersøge, hvordan museet kan blive relevant for flere forskellige mennesker. 

Projektet bygger på en eksperimenterende praksis, hvor test af konkrete ideer og formater har givet indsigt og viden til udvikling af fremtidige udstillinger, undervisningsforløb og aktiviteter. Det har udmøntet sig i nogle konkrete tiltag på det eksisterende museum i Helsingør og skal danne grundlag for tilgange, formater og praksis for formidling af teknologi og naturvidenskab på det nye Danmarks Tekniske Museum på Svanemølleværket i København i fremtiden. 

Ni forskellige eksperimenter

Projektet har haft til formål at udvikle og afprøve værktøjer, metoder og praksis gennem ni forskellige eksperimenter.  

Et eksperiment har i projektet været defineret som en konkret indsats i en enten eksisterende eller nyudviklet udstilling, aktivitet eller undervisningsforløb. De første seks eksperimenter var enkeltstående, mens de sidste tre eksperimenter foregik samlet omkring emnet kunstig intelligens. 


Se videoen, hvor vi har samlet erfaringer og læring fra projektet.


Projektstatus: afsluttet 

Projektstart: april 2021 

Projektafslutning: december 2023 

Projekttype: formidling

Novo Nordisk Fonden

info@tekniskmuseum.dk

Projektdeltagere
Birgitta Præstholm, Danmarks Tekniske Museum 

Martin Aggerbeck, Danmarks Tekniske Museum 

Torkil Adsersen, Danmarks Tekniske Museum 

Peter Bjerregaard, Danmarks Tekniske Museum