Opfindelser

Målgruppe: 4. – 6. klasse

Fag: Innovation og entreprenørskab, Dansk, Historie, Natur/teknologi

Varighed: 1 ½ timer

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 650 kr.

Hvordan opfinder man?

Hvem opfandt velcro og hvordan virker tivolibådene? I forløbet ”Opfindelser” undersøger vi, hvad der skal til for at opfinde noget.

Med udgangspunkt i forskellige spændende genstande på museet undersøger vi, hvor opfindere får deres inspiration fra og diskuterer processen fra idé til færdigt produkt. I forløbet stifter vi bl.a. bekendtskab med den store danske opfinder Jacob Ellehammer og nogle af hans sjove opfindelser. Eleverne bliver undervejs sendt ud på egen hånd på jagt efter noget, som de mener, der er en spændende opfindelse, og vi diskuterer, hvad der gør en opfindelse god. Forløbet afsluttes med en innovationsworkshop i vores Makerspace, hvor eleverne selv skal være opfindere og løse en udfordring.

Gennem forløbet udfordres elevernes kreativitet og med fokus på processen bag en opfindelse, arbejdes der med emner som innovation, design, værdiskabelse og bæredygtighed. Gennem dialogbaseret undervisning styrkes elevernes historiske bevidsthed og nuancerer deres forståelse af, hvordan de ting der omgiver dem, har en historie, skaber værdi for os på forskellig vis og er opstået ud af forskellige behov.

 Omsatte læringsmål:

  • Eleverne kan give eksempler på forskellige opfindelser og deres påvirkning af samtiden
  • Eleverne kan skabe en prototype indenfor rammesatte principper
  • Eleverne kan diskutere de forskellige faser i processen bag en opfindelse

Book besøget her

Hvis du har spørgsmål vedr. din booking kan du kontakte os tirsdag-torsdag kl. 13.00 -15.00 på 49 22 26 11 eller på mail undervisning@tekniskmuseum.dk

Åbningstider

Tirsdag-søndag 10.00-16.00

Det er gratis for skoler at besøge museet. Hvis I ønsker at booke et undervisningsforløb, kan I se prisen under det enkelte forløb.