Ambassadører

En lang række ambassadører støtter op omkring det nye Danmarks Tekniske Museum

Lars Sandahl Sørensen

Adm. direktør, DI
Formand for ambassadørerne

”Det nye Danmarks Tekniske Museum skal vække opfinderglæden hos børn og unge. Det kan være gnisten, der fyrer op under endnu en guldalder for dansk teknologi. Til gavn for hele Danmark.”

Andreas Mogensen

Astronaut, ESA

”Danmarks Tekniske Museum er det perfekte eksempel på, hvad der i min barndom fik mig til at drømme om at blive astronaut. Jeg blev inspireret til at vælge en naturvidenskabelig og teknisk uddannelse, og en karriere først som ingeniør og sidenhen astronaut. Derfor er det naturligt for mig at indgå i ambassadørkorpset i håbet om, at endnu flere kan blive inspireret og fascineret på samme måde.”

Anja C. Andersen

Professor i astronomi og astrofysik

“Danmarks Tekniske Museum er meget mere end en bygning fuld af teknologiske genstande, det er et sted for ideer.”

Fotocredit: Rochelle Coote

Brian Mikkelsen

Adm. direktør, Dansk Erhverv

“Jeg glæder mig til at sætte mine ben på det nye Tekniske Museum for første gang. Et sted hvor man kan mærke historiens vingesus og drømme om nye, vilde opfindelser. Jeg håber, det vil inspirere og begejstre både unge og gamle. Teknologi er nemlig en hjørnesten i vores samfund, og vi har brug for dygtige tekniknørder, som kan ruste os til fremtiden.”

Camilla Gregersen

Forperson, DM

“Det nye Danmarks Tekniske Museum vil blive et fantastisk oplevelsesunivers i en unik og historisk bygning. Børn, unge og voksne vil i endnu højere grad kunne opleve, hvorledes vores samfund har udviklet os til det højteknologiske samfund, vi er i dag. Det er mit håb, at de banebrydende opfindelser kan inspirere os til nye tekniske landvindinger og skabe gejst til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor i dag.”

Camilla Haustrup Hermansen

Direktør, Plus Pack

Carolina Benjaminsen

Senior Director, Digital Research Intelligence, Novo Nordisk

”Placeringen af teknisk museum er intet mindre end genialt! Bygningen i sig selv kalder på historisk nysgerrighed og koblet med nutidens digitale redskaber, kan vi skabe en museumsoplevelse, der strækker sig langt ud over det museale rum og som peger ind i fremtiden. Dén type museum vækker nysgerrighed og det vil jeg meget gerne være med til at skabe.”

Caroline Søeborg Ahlefeldt

Partner, Amrop

”Teknologi har altid fascineret mig. Da jeg var yngre, var det særligt det at kigge ind i krystalkuglen og se, hvad der ventede lige rundt om hjørnet – men jo ældre jeg er blevet, jo mere fascineret er jeg også af at skue bagud og se, hvor hurtigt og grundlæggende vores samfund har ændret sig på grund af den teknologiske udvikling. Og dette med både at kigge frem og kigge tilbage, det rummes i det nye Danmarks Tekniske Museum. Jeg glæder mig til at følge museets udvikling.”

Christine Antorini

Tidl. minister og sygeplejestuderende

”Teknologi og videnskab har skabt det moderne Danmark. Både historien og fremtiden skal opleves og fortælles både for børn og voksne. Glæd jer til, at Danmarks Tekniske Museum slår dørene op!”

Christoffer Susé

Adm. direktør, Håndværkerforeningen

“Håndværkerforeningen København var med til at stifte Danmarks Tekniske Museum for mere end 100 år siden, og vi støtter naturligvis arbejdet med at skabe rammerne for et nyt museum. Et nyt teknisk museum skal ikke bare vise historien, men også tegne fremtiden. Det skal begejstre børn og voksne, og formidle hvordan håndværk, teknologi og industri er med til at skabe fremtidens samfund og den grønne omstilling.”

Claus Jensen

Formand, Dansk Metal

”Jeg bakker fuldtonet op om det nye tekniske museum, da det både vil være et museum for fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden. Vi har brug for, at særligt unge kender til vores industrihistorie og ikke mindst mulighederne med en erhvervsuddannelse. Det er mit håb og klare forventning, at flere vil få øjnene op for en erhvervsuddannelse, efter de er blevet inspireret af en tur på det nye museum.”

Felix Smith

Radio og TV-vært

”Det er vigtigt at have et teknisk museum, der inspirerer kommende generationer af opfindere, ingeniører, iværksættere og idémagere. Med en ny beliggenhed på Svanemølleværket skabes de perfekte rammer til at langt flere besøgende får adgang til en så vigtig del af danskernes historie, som jeg er stolt over og glad for, at få lov til at være med til at fortælle”

Flemming Besenbacher

Professor, bestyrelsesformand Aarhus Vand

”Uden teknologiske opfindelser var der i dag ikke 7 mio. mennesker på kloden, og i Danmark ville vi ikke have det velfærdssamfund, der gør vores land til en Small Great Nation. Med dette nye moderne tekniske museum håber jeg, flere unge vil se fascinationen ved STEM og vælge en STEM-uddannelse, der kan skabe et grønnere og mere bæredygtigt samfund.”

Hanne Leth Andersen

Rektor RUC

”Mennesker skaber teknologi, og teknologi skaber vilkår for mennesker. Det skubber til balancer i vores omverden og til vores tankegang og kultur. Vi har brug for en bedre forståelse af teknologiens rolle igennem historien for at kunne udvikle, forstå og styre nye tekniske løsninger i mødet med klodens og menneskehedens aktuelle udfordringer.”

Henrik Nevers

Formand Danske Gymnasier

Jes Munk Hansen

CEO Terma A/S

”Som barn så jeg Ellehammers flyvemaskine på Teknisk Museum og blev dybt fascineret. Brugte derefter mange timer på at bygge modelfly, drager og balloner – det har fulgt mig hele livet.”

Lars Frelle-Petersen

Departementschef Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

”Svanemølleværket og det nye Danmarks Tekniske Museum bliver et unikt samlingspunkt og kræftværk for ideer og innovation, der kan accelerere og underbygge Danmark som klimanation og teknologisamfund.”

Lars Kunov

Rådgiver/Ejer, KunovConsult

“Vi ser ind i en fremtid med behov for at løse store og vanskelige udfordringer fx på klimaområdet, hvor teknik og teknologi kommer til at spille en afgørende rolle. Skal de problemer løses, er der brug for interesse for teknik og ikke mindst brug for, at flere unge ser værdien i tekniske uddannelser – særligt de tekniske erhvervsuddannelser.”

Lia Leffland

Akademidirektør ATV

”Det nye tekniske museum bliver en drøm af et udstillingshus, hvor man kan opleve og forstå teknologiens muligheder i fortid, nutid og ikke mindst fremtid. Museet vil bidrage til at vise Danmarks styrke som en teknologiførende nation – til inspiration for børn, unge og voksne.”

Mai Louise Agerskov

Adm. direktør ICUBA

”Det er mit håb, at vi i fremtiden diskuterer teknologi med samme entusiasme, som vi diskuterer politik. Verdens store udfordringer og den grønne omstilling er afhængig af teknologiske løsninger og at flere engagerer sig i at udvikle og implementere dem. Det kræver interesse og viden, og her spiller Danmarks Tekniske Museum en vigtig rolle.”

Maiken Lykke Lolck

Direktør Naturvidenskabernes Hus

”Teknologi vedkommer os alle, og derfor er det vigtigt, at alle – både børn og voksne – forstår og forholder sig til teknologiens rolle. En levende debat om teknologi kan også være med til at åbne flere unges øjne for mulighederne inden for det tekniske område. Her har det nye Danmarks Tekniske Museum en meget vigtig og central rolle at spille.”

Maja Horst

Dekan for Arts, Aarhus Universitet

”For at forstå vores mulige teknologiske fremtider og de vigtige politiske valg, vi kommer til at stå overfor, er det helt afgørende, at vi kender vores teknologiske fortid – og forstår hvordan nutiden er spændt ud mellem fortid og fremtid. Derfor er et teknisk museum super vigtig som en platform for dialog – både om hvor vi har været, og hvor vi er på vej hen.”

Fotocredit: Joachim Rode

Martin Tvede Zachariasen

Prorektor ved Færøernes Universitet

”Teknologien former vores samfund, og for de kommende generationer vil digitale teknologier markant ændre dagligdagen for de fleste – både der hjemme og på arbejdet. Det er afgørende at børn og unge har interesse for teknologi og teknologiske spørgsmål, således at alle kan være med til at skabe det, der vil forme vores fremtid.”

Mikkel Bohm

Direktør Astra – det nationale naturfagscenter

”Vi kan ikke løse verdens problemer med teknologi alene, men omvendt kan vi slet ikke klare det uden den fantastiske tekniske kreativitet, som vi mennesker heldigvis har. Det nye Danmarks Tekniske Museum er et ambitiøst projekt og meget positivt og inspirerende for os alle sammen, ikke mindst for alle Danmarks børn og unge, der skal bruge museet.”

Mille Gori

Tv-vært

“Al den viden, kreativitet og innovation der kan blive formidlet og diskuteret på det nye Danmarks Tekniske Museum bliver en fantastisk gave især for Danmarks børn og unge. Jeg er stolt over at være ambassadør for dette vigtige og ambitiøse projekt.”

Niki Topgaard

YouTuber

”Danmarks Tekniske Museum er uden tvivl mit favoritmuseum. Jeg elsker alt ved teknologiens historie og at nørde i fly, biler, computer osv. Jeg er vild med at kunne dele min passion for teknologi med Danmarks børn og unge.”

Per Michael Johansen

Rektor Aalborg Universitet

“Teknologi har gjort det muligt for os at udvikle det moderne samfund, vi er i dag. Og den fortsatte udvikling er afgørende for morgendagens samfund, hvor bæredygtighed, klima og udvikling i vores sundhedsvæsen er centrale teknologiske udfordringer. Et nyt Teknisk Museum vil dokumentere teknologi i fortid og fremtid til inspiration for både unge og ældre.”

Peter Lund Madsen

Hjerneforsker

“Vil man redde verden, så er videnskab og teknologi et vigtigt skridt på vejen. Jeg holder meget af museet i Helsingør og vil glæde mig til at stå på Svanemølleværket og opleve det nye Danmarks Tekniske Museum folde sig ud omgivet af nysgerrige børn og unge.”

Rasmus Larsen

Prorektor DTU

”Danmarks Tekniske Museum råder over helt unikke samlinger, der blandt andet forbinder Danmarks mest berømte videnskabsfolks originale instrumenter til den teknologi, der har givet og vedbliver at give bedre liv for mennesker og miljø.”

Rikke Schmidt Kjærgaard

Direktør Videnskabsklubben

Vi lever i et højteknologisk samfund, og ingen af os kan klare sig uden en solid teknologiforståelse. Teknologi og videnskab er en mindst lige så vigtig del af almendannelsen som det at kunne læse og skrive, og teknologiens potentiale og betydning for vores fælles fremtid kan ikke overvurderes. Det skal vi vise vores børn og unge.

Stina Vrang Elias

Adm. direktør Tænketanken DEA

”Historie er kedeligt”. Sådan har det tit lydt fra mine børn. Men historie er vigtigt, fordi vi skal forstå, hvad vi kommer fra for at forstå, hvem vi er. Vi skal kende de teknologiske landvindinger – og vi skal understøtte en debat om de dilemmaer, som de skaber. Det nye Danmarks Tekniske Museum vil tale til alle sanser, og det er vigtigt for at vække børn og unges interesse.

Tommy Ahlers

Investor og iværksætter

Torben Möger Pedersen

Bestyrelsesformand, Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)