Ambassadører

En lang række ambassadører støtter op omkring det nye Danmarks Tekniske Museum

Lars Sandahl Sørensen

Adm. direktør DI – formand for ambassadørerne
”Det nye Danmarks Tekniske Museum skal vække opfinderglæden hos børn og unge. Det kan være gnisten, der fyrer op under endnu en guldalder for dansk teknologi. Til gavn for hele Danmark.”

Andreas Mogensen

Astronaut ESA
”Danmarks Tekniske Museum er det perfekte eksempel på, hvad der i min barndom fik mig til at drømme om at blive astronaut. Jeg blev inspireret til at vælge en naturvidenskabelig og teknisk uddannelse, og en karriere først som ingeniør og sidenhen astronaut. Derfor er det naturligt for mig at indgå i ambassadørkorpset i håbet om, at endnu flere kan blive inspireret og fascineret på samme måde.”

Camilla Gregersen

Formand DM
"Det nye Danmarks Tekniske Museum vil blive et fantastisk oplevelsesunivers i en unik og historisk bygning. Børn, unge og voksne vil i endnu højere grad kunne opleve, hvorledes vores samfund har udviklet os til det højteknologiske samfund, vi er i dag. Det er mit håb, at de banebrydende opfindelser kan inspirere os til nye tekniske landvindinger og skabe gejst til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor i dag."

Caroline Søeborg Ahlefeldt

Founder & CEO TOMORROW
”Teknologi har altid fascineret mig. Da jeg var yngre, var det særligt det at kigge ind i krystalkuglen og se, hvad der ventede lige rundt om hjørnet – men jo ældre jeg er blevet, jo mere fascineret er jeg også af at skue bagud og se, hvor hurtigt og grundlæggende vores samfund har ændret sig på grund af den teknologiske udvikling. Og dette med både at kigge frem og kigge tilbage, det rummes i det nye Danmarks Tekniske Museum. Jeg glæder mig til at følge museets udvikling.”

Christine Antorini

Adm. direktør LIFE Fonden
”Teknologi og videnskab har skabt det moderne Danmark. Både historien og fremtiden skal opleves og fortælles både for børn og voksne. Glæd jer til, at det nye Danmarks Tekniske Museum slår dørene op!”

Christoffer Susé

Adm. direktør Håndværkerforeningen
"Håndværkerforeningen København var med til at stifte Danmarks Tekniske Museum for mere end 100 år siden, og vi støtter naturligvis arbejdet med at skabe rammerne for et nyt museum. Et nyt teknisk museum skal ikke bare vise historien, men også tegne fremtiden. Det skal begejstre børn og voksne, og formidle hvordan håndværk, teknologi og industri er med til at skabe fremtidens samfund og den grønne omstilling."

Claus Jensen

Formand Dansk Metal
”Jeg bakker fuldtonet op om det nye tekniske museum, da det både vil være et museum for fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden. Vi har brug for, at særligt unge kender til vores industrihistorie og ikke mindst mulighederne med en erhvervsuddannelse. Det er mit håb og klare forventning, at flere vil få øjnene op for en erhvervsuddannelse, efter de er blevet inspireret af en tur på det nye museum.”

Felix Smith

Radio og TV-vært
”Det er vigtigt at have et teknisk museum, der inspirerer kommende generationer af opfindere, ingeniører, iværksættere og idémagere. Med en ny beliggenhed på Svanemølleværket skabes de perfekte rammer til at langt flere besøgende får adgang til en så vigtig del af danskernes historie, som jeg er stolt over og glad for, at få lov til at være med til at fortælle”

Jes Munk Hansen

CEO Terma A/S
”Som barn så jeg Ellehammers flyvemaskine på Teknisk Museum og blev dybt fascineret. Brugte derefter mange timer på at bygge modelfly, drager og balloner - det har fulgt mig hele livet.”

Lars Frelle-Petersen

Departementschef Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

Maja Horst

Professor DTU
”For at forstå vores mulige teknologiske fremtider og de vigtige politiske valg, vi kommer til at stå overfor, er det helt afgørende, at vi kender vores teknologiske fortid – og forstår hvordan nutiden er spændt ud mellem fortid og fremtid. Derfor er et teknisk museum super vigtig som en platform for dialog – både om hvor vi har været, og hvor vi er på vej hen.”
Fotocredit: Joachim Rode

Mikkel Bohm

Direktør Astra – det nationale naturfagscenter
”Vi kan ikke løse verdens problemer med teknologi alene, men omvendt kan vi slet ikke klare det uden den fantastiske tekniske kreativitet, som vi mennesker heldigvis har. Det nye Danmarks Tekniske Museum er et ambitiøst projekt og meget positivt og inspirerende for os alle sammen, ikke mindst for alle Danmarks børn og unge, der skal bruge museet.”

Mille Gori

Tv-vært

Peter Lund Madsen

Hjerneforsker

Rasmus Larsen

Prorektor DTU
”Danmarks Tekniske Museum råder over helt unikke samlinger, der blandt andet forbinder Danmarks mest berømte videnskabsfolks originale instrumenter til den teknologi, der har givet og vedbliver at give bedre liv for mennesker og miljø.”

Stina Vrang Elias

Adm. direktør Tænketanken DEA
”Historie er kedeligt”. Sådan har det tit lydt fra mine børn. Men historie er vigtigt, fordi vi skal forstå, hvad vi kommer fra for at forstå, hvem vi er. Vi skal kende de teknologiske landvindinger – og vi skal understøtte en debat om de dilemmaer, som de skaber. Det nye Danmarks Tekniske Museum vil tale til alle sanser, og det er vigtigt for at vække børn og unges interesse.

Thomas Damkjær Petersen

Formand IDA
”Historien om den tekniske udvikling er ikke blot en spændende historie, men en nødvendig historie for at forstå den samtid, vi lever i. Og for mig er en central del af svaret på, hvor vi skal hen, viden om, hvor vi kom fra. Derfor bakker jeg op om det visionære projekt for et nyt teknisk samtidsmuseum, som er placeret centralt – såvel geografisk som i danskernes bevidsthed.”  

Tommy Ahlers

Politiker Folketinget
Danmarks Tekniske Museum © 2021