Newton i rummet

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Fag: Fysik

Varighed: 1½ time

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 650 kr.

Gratis for Københavns Skoler gennem Åben Skole til og med juni 2023.

I dette forløb skal vi en tur ud i rummet. Museet udstiller den rumkapsel, som fik Andreas Mogensen ud til rumstationen, der er i kredsløb om Jorden. Med udgangspunkt i udstillingen får eleverne et historisk tilbageblik på rumkapløbet og de første mennesker i rummet. Med en dialogbaseret tilgang filosoferer vi over, hvorfor vi mennesker har behov for at komme ud i rummet, og om der i fremtiden kommer jordkolonier i rummet. Vi tager også en mere fysisk tilgang til emnet og undersøger, hvorfor en tretrinsraket er bygget op, som den er. Vi skal lave forsøg, der viser hvordan Newtons love bruges, når en raket sendes ud i rummet. Forløbet skal være med til at styrke elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, naturvidenskab og teknologi, så de får lyst til at lære mere.

Omsatte læringsmål:

  • Eleven tilegner sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik med udgangspunkt i rumkapløbet og Andreas Mogensens mission til ISS.
  • Eleven lærer om Newtons love og om tyngdekraften gennem iagttagelser og undersøgelser.
  • Eleverne opnår viden om, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede.

Book besøget her

Hvis du har spørgsmål vedr. din booking kan du kontakte os tirsdag-torsdag kl. 13.00 -15.00 på 49 22 26 11 eller på mail undervisning@tekniskmuseum.dk

Åbningstider

Tirsdag-søndag 10.00-16.00

Det er gratis for skoler at besøge museet. Hvis I ønsker at booke et undervisningsforløb, kan I se prisen under det enkelte forløb.