Solcellebiler

Målgruppe: 7.- 9. klasse

Fag: Fysik/kemi, Geografi, Håndværk og Design

Varighed: 3 timer

Maks. deltagere: 28

Pris: 1500 kr.

Gratis for Københavns Skoler gennem Åben Skole til og med december 2023.

Dette forløb tager udgangspunkt i udstillingen SORT ENERGI OG GRØNNE HÅB, der ser på både energiens historie og på nogle af de nyeste energiteknologier, der i den nære fremtid kan være med til at dække vores energibehov på en grønnere og mere bæredygtig måde – til gavn for både os og klimaet.

Udnyttelse af solcelleteknologi har været kendt og anvendt som et bæredygtigt alternativ i en del år. Måske har du set solceller på hustage eller selv prøvet at oplade din mobil med et lille solcellepanel. Udviklingen har de seneste år medført at solceller nu også kan anvendes som energikilde ved transport af mennesker, dyr og varer.

Eleverne skal i dette forløb netop bruge solceller til at bygge en prototype af en solcelledrevet bil der skal kunne transportere pakker. Eleverne bliver guidet gennem denne udfordring med viden om designprocesser indenfor engeneering.

Læringsmål:

  • Eleverne udvikler innovation og designfaglige kompetencer gennem engineering.
  • Eleverne oplever, at de kan anvende viden fra egne undersøgelser til at designe og begrunde en prototype de selv har designet.

Åbningstider

Tirsdag-søndag 10.00-16.00

Det er gratis for skoler at besøge museet. Hvis I ønsker at booke et undervisningsforløb, kan I se prisen under det enkelte forløb.