Bestyrelse

Danmarks Tekniske Museums ledelse varetages af en bestyrelse, og museets direktør står for den daglige ledelse.

Ledelse

Jens Refslund Christensen

Direktør
jrc@tekniskmuseum.dk
Dir. tlf. 9386 9571

Bestyrelse

Christoffer Susé

Formand

Direktør, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Lotte Berth

Næstformand

Direktør, Termonova A/S

Rasmus Larsen

Prorektor DTU

Thomas Kok

Helsingør Kommune

Carolina Benjaminsen

Direktør, DigitalLead

Dan Skov

Formand, Teknisk Museums Venner

Claus Kjeld Jensen

Direktør, Vardemuseerne