Explore, Build, Play

teknologiforståelse og legende tilgange

’Explore, Build, Play’ er et 15 måneders projekt, der arbejder med teknologiforståelse og legende tilgange til undervisning. Samtidig arbejdes der med at gøre selve organisationen og tilgangen til udstillinger mere legende. Dette er en del af optakten til, at museet i fremtiden skal flytte til Svanemølleværket i København.  

Projektet arbejder eksperimenterende med at undersøge, idé-generere, lave og teste prototyper samt evaluere. Dette skal munde ud i udviklingen af både undervisningsforløb indenfor teknologiforståelse samt ferieaktiviteter på museet.  

legende tilgange i organisationen

På den mere organisatoriske del, arbejdes der mod en fælles forståelse af Learning through Play’s betydning i en museumskontekst. Der arbejdes med implementeringen af en ny projektmodel og de legende elementer, som der kan arbejdes med i de forskellige faser af modellen. 

Projektet slutter med udviklingen af fysiske omgivelser, der understøtter børns legende tilgang til læring og teknologi samt et fysisk rum, der understøtter en legende tilgang til nye projekter på museet. 


Projektstatus: i gang 

Projektstart: december 2023

Projektafslutning: februar 2025 

Projekttype: formidling & organisation

The LEGO Foundation

info@tekniskmuseum.dk

Projektdeltagere
Birgitta Præstholm, Danmarks Tekniske Museum 

Maria Damlund, Danmarks Tekniske Museum 

Mads Kring, Danmarks Tekniske Museum