Fra fjer til fly

Målgruppe: 4. – 6. klasse

Fag: Dansk, Historie, Håndværk og design, Natur/teknologi

Varighed: 1½ time

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 650 kr.

Hvad er en DC-3, og hvem fløj som den første i Europa?

Den ældste flyvemaskine på Danmarks Tekniske Museum er godt 100 år gammel. Men drømmen om at flyve er meget ældre end det.

Dette forløb handler om flyvningens historie, fra de gamle myter og de første halsbrækkende flyveforsøg til udviklingen af den moderne flyvemaskine. Vi ser nærmere på museets mange flyvemaskiner og taler om, hvordan flyvningen har udviklet sig over tid, samt diskuterer samspillet mellem teknologiens udvikling og menneskets livsvilkår. Derudover undersøger vi flyvningens grundlæggende principper og slutter forløbet med en lille workshop, hvor eleverne selv skal lave og affyre en rumraket.

I dette forløb bliver historien levende for eleverne gennem vores flotte samling af flyvemaskiner og skaber en tydelig fortælling om udviklingen af flyvemaskinerne fra myter til moderne fly. Forløbet tager udgangspunkt i elevernes nysgerrighed og egen viden om emnet, og eleverne inddrages gennem dialogbaseret undervisning i diskussion og refleksion over, hvordan vores verden har ændret sig gennem flyvningens historie.

Omsatte læringsmål:

  • Eleverne har indblik i flyvningens teknologiske udvikling igennem tiden
  • Eleverne kan beskrive simple grundlæggende flyveprincipper
  • Eleverne kan diskutere samspillet mellem flyteknologiens udvikling og menneskets livsvilkår

Book besøget her

Hvis du har spørgsmål vedr. din booking kan du kontakte os tirsdag-torsdag kl. 13.00 -15.00 på 49 22 26 11 eller på mail undervisning@tekniskmuseum.dk

Åbningstider

Tirsdag-søndag 10.00-16.00

Det er gratis for skoler at besøge museet. Hvis I ønsker at booke et undervisningsforløb, kan I se prisen under det enkelte forløb.