Om undervisningen

Kom og mærk historien blive levende mellem fly, biler, cykler og maskiner.

I et uformelt læringsmiljø tilbyder Danmarks Tekniske Museum undervisning til indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser.

Et besøg på Danmarks Tekniske Museum skal være med til at styrke børn og unges demokratiske dannelse og selvtillid i mødet med historie, kulturarv og fremtidens teknologi.

Museet tilbyder mange spændende undervisningsforløb, som med afsæt i museets rum og genstande, inviterer til dialog, refleksion, kreativitet og aktivt medborgerskab.

Med afsæt i elevernes egen verden, taler vi om, hvordan teknologi påvirker os i hverdagen og hvordan den har været med til at ændre den måde vi lever på -på godt og ondt.

Forløbene bidrager til at skabe fascination og begejstring for videnskab, teknologi, innovation og entreprenørskab og skal samtidig klæde eleverne på til at kunne agere oplyst i en foranderlig verden.

Forløbene følger de til en hver tid gældende kompetencemål for grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Vi glæder os til at få jer på besøg.