Mette Lis Andersen

bestyrelsesmedlem

Indtrådt

1. juli 2019

Valgperiode

Udløber 2024

Andre bestyrelsesposter

  • SLA A/S, bestyrelsesformand
  • Det Kongelige Akademi, bestyrelsesformand

Øvrige ledelsesposter

  • “Fru Andersen”, adm. direktør