Claus Jensen

Næstformand

Indtrådt

24. marts 2021

Valgperiode

Udløber 2025

Andre bestyrelsesposter

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH
 • CO-industri, bestyrelsesformand
 • Arbejdernes Landsbank A/S, bestyrelsesformand
 • Industriansatte i Norden, IN, bestyrelsesformand
 • IndustriALL European Trade Union, næstformand
 • Arbejderbevægelsens kooperative finansieringsfond
 • A-Pressen A/S
 • Centralorganisationen af industriansatte i Danmark
 • Industriens Pensionsforsikring A/S
 • Industripension Holding A/S •
 • Industriens Pension Service A/S
 • Odense Havn A/S
 • Sund og Bælt Holding A/S
 • Øresundsbro Konsoritiet I/S
 • AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Medlem af rådet og bestyrelsen

Øvrige ledelsesposter

 • Dansk Metalarbejderforbund, forbundsformand
 • Det Økonomiske Råd, medlem af rådet

Kompetencer

Claus har ledelseserfaring opnået gennem forskellige ledelsespositioner i Dansk Metal samt bestyrelses- og erhvervsposter, indgående samfunds kendskab og international forståelse, indgående kendskab til arbejdsmarkedsforhold og overenskomstsystemet, stærke forhandlingskompetencer, erfaring med ledelsessystemer, bemanding og organisatoriske forhold samt indgående viden om budget, regnskab, forsikrings- og pensionsforhold.