Opfindelser

Vi diskuterer kriterierne for en god opfindelse. Eleverne skal selv være med til at indkredse og teste nogle af de evner og færdigheder, der skal til for at skabe opfindelser. Med udgangspunkt i små øvelser diskuterer vi, hvilken proces en opfinder gennemgår, og hvor mange forskellige evner der er nødvendige for at bringe opfindelsen fra idé til produkt. I museets udstillinger finder vi eksempler på opfindelser af vidt forskellig karakter, og vi stifter bl.a. bekendtskab med opfinderen Ellehammers store virke.

  • Målgruppe: 4. – 10. klasse
  • Fag: Dansk, Historie, Natur/teknologi
  • Varighed: 1½ time
  • Maks. deltagere: 28 elever
  • Pris: 400 kr.