Vision for et nyt Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum eksisterer for at skabe indsigt, begejstring og debat om naturvidenskab og teknologi samt inspirere til kreativitet og innovation.

Danmark har brug for et nyt nationalt museum for håndværk, industri, teknologi og innovation, der levende formidler Danmarks forvandling til industrination og højteknologisk samfund. Danmarks nye tekniske museum inviterer på linje med de bedste internationalt de besøgende ind i teknologiens, håndværket og industriens maskinrum og udviklingsafdeling.

Her præsenteres kernefortællingerne om Danmark som højindustrielt samfund i en global verden, her får man indsigt og inviteres til debat om både den udvikling, der sker i dag, den udvikling der bringer os ind i fremtiden og den, der har skabt det samfund, vi er en del af.

Den teknologiske udvikling transformerer i en helt ny skala den måde, vi lever og arbejder på og hvordan vi er forbundet med hinanden. Folketingets partier arbejder med tematikker som digital vækst, naturvidenskabsstrategier og teknologiforståelse. Over en bred politisk linje er der enighed om, at der er brug for en stærk national fortælling om, hvorfor naturvidenskabelig viden, digitale kompetencer og teknologisk dannelse er ikke bare vigtig, men også forudsætningen for den fortsatte udvikling af vores samfund.

Den udfordring har Danmarks Tekniske Museum svært ved at løfte i dag. Derfor igangsatte museet i 2017 med støtte fra Industriens Fond udviklingen af det strategiske grundlag for et nyt nationalt teknisk museum, DTM 4.0. Det har været en klar præmis for arbejdet, at de nuværende fysiske rammer i et industrikvarter uden for Helsingør på ingen måde kan rumme et tidssvarende og bæredygtigt nationalt tekniske museum.

Museet som kraftcenter i en ny kultur- og teknologihub

Der søges en aftale om en ikonisk placering i eksisterende industribygning eller nybygning, der kan skabe en enestående ramme for Danmarks kommende moderne viden-, kultur-  og oplevelsessted for håndværk, industri, teknologi og innovation.

Målet er at skabet et nyt museum med en bred appel til alle, der ønsker at engagere sig og få indsigt i og debattere udviklingen inden for videnskab, teknologi og industri. Det fremtidige museum kan blive et mødested og et kraftcenter i en hub, som potentielt er platform for en lang række kultur- og tech-relaterede aktiviteter, der gensidigt understøtter hinanden: Store kulturelle oplevelser i form af udstillinger og events, maker spaces, uddannelses- og kompetenceudvikling, økonomisk og social innovation, start ups, digital kulturproduktion mv.

Med sig bringer DTM en enestående samling på mere end 30.000 genstande, der dækker vigtige milepæle inden for håndværk, industri, innovation og opfindelser, fysik og kemi, elektroteknik, rumfart, transportmidler, infrastruktur og hverdagsteknologi.

På et nyt nationalt teknisk museum møder de besøgende den første, den største og måske sidste af opfindelser, produkter og teknologier, der allerede har eller måske fremover vil præge vores liv.  Her lader de besøgende sig fascinere af videnskabens landvindinger, man kommer helt tæt på gigantiske maskiner og her er de store fortællinger om menneskers opfindsomhed og innovationskraft, mobilitet, og miljøudfordringer i et lokalt og globalt perspektiv.

Museets samling rummer genstande fra H.C. Ørsted, Ole Rømer, Emil Chr. Hansen, August Krogh, Valdemar Poulsen, Niels Finsen, Niels Bohr m.fl. som alle har været med til at sætte dansk videnskab på verdenskortet.  Der er dampmaskiner, produktionslinjer og industrirobotter, Danmarks første fly, ældste bil og første computer DASK, hverdagsteknologi og sidste skud på stammen er rumkapslen, der bragte Danmarks første astronaut Andreas Mogensen ud i rummet. En omfattende håndværkssamling samt 100 års opfinderhistorie er desuden samlet i den danske patentsamling med mere end 4.000 prototyper.

En top 10 attraktion i hovedstadsregionen

Det er et erklæret mål, at Danmarks nye nationale tekniske museum skal matche de bedste internationalt. Overalt i Europa hører tekniske museer til i top 10 over de mest besøgte museer. Science Museum i London har godt 3,2 mio. besøgende, de tekniske museer i Stockholm og Oslo har henholdsvis 315.000 og 288.000 besøgende og det finske science center Heureka har ca. 275.000 besøgende, heraf mange uddannelsessøgende.

Intet andet sted i Danmark præsenteres en sammenhængende historie om videnskab, håndværk, teknologi og industri som grundlag for det danske velfærdssamfund. DTM 4.0 vil med en moderne museumsformidling, en ny central beliggenhed i regionen og et stærkt brand have en bred appel til mange målgrupper og alle tre generationer.

Storkøbenhavn er inde i en positiv udvikling som turistdestination og det nye museum vil øge områdets attraktionskraft og præsentere regionen som en af verdens mest spændende innovations- og teknologihubs.

Ligeledes vil museet tilføre en væsentlig kulturattraktion.

rumkapsel andreas mortensen rummet teknisk museum danmark
Smartphonemania
Modeljernbanetraef
DASK i udstilling
zone-redningskorpset
Andreas Mogensens rumkapsel
smartphonemania telefon android iphone smartphone
Propel Danmarks Tekniske Museum
zone-redningskorpset
Danmarks Tekniske Museum © 2022