Visionen for et nyt Danmarks Tekniske Museum

Det nye Danmarks Tekniske Museum vil om nogle år åbne i Svanemølleværket i Københavns Nordhavn. Vi glæder os til at invitere publikum, brugere og samarbejdspartnere ind i værkets smukke, rå industrihaller og sammen udforske de muligheder og udfordringer, teknologien stiller mennesket overfor i en moderne verden.  

Det er vores ambition at blive et mødested, et værksted og en scene; et sted hvor teknologi og håndværk kan dyrkes, opleves og undersøges, og hvor vi kan sætte verden sammen på nye måder i overraskende koblinger mellem nutid, fremtid og fortid.   

Indtil det nye museum står klar, vil museet i Helsingør være fuldt åbent. Her vil vi eksperimentere og afprøve nye formater og ideer, så kig endelig forbi.   

Et åbent hus – en ny kultur- og teknologihub 

Svanemølleværket udgør en unik ramme for det nye museum. Værket har en stærk teknologi- og industrihistorie, det er et vartegn i København og har potentialet til at blive et internationalt ikon for dansk teknologi og innovationskraft.  

Mange kender Svanemølleværket udefra. Et teknisk museum vil invitere offentligheden indenfor og give Nordhavn kant og identitet og skabe synergi til den udvikling, der er i gang i området med mange initiativer omkring bæredygtighed, fremtidens energiformer mv. 

Det nye museum bliver et levende og åbent hus for en lang række samarbejdspartnere og aktører. Det er målet at foreninger, virksomheder, forskere og uddannelser indenfor tech, håndværk, kultur og videnskab vil skabe et attraktivt miljø for samarbejder og fælles aktiviteter.  

Et nyt museum i international skala

Danmarks Tekniske Museum er et statsanerkendt museum, der som det eneste museum i Danmark arbejder med teknologi, videnskab og innovation på tværs af sektorer og brancher. Det sker i dag på en lokalitet, der ikke lever op til det minimumskrav, der gælder for håndtering af en værdifuld samling og nutidige besøgsoplevelser.  

Danmarks Tekniske Museum blev oprindeligt etableret i København, og når det efter nogle årtier vender tilbage, får Danmark et teknisk museum, der kan måle sig med de bedste internationalt. Storkøbenhavn er inde i en positiv udvikling som turistdestination, og det nye museum vil øge områdets attraktionskraft og præsentere regionen som en af verdens mest spændende innovations- og teknologihubs.  

Læs potentialeanalyse herunder.

Bygnings- og udviklingsfonden DTM 4.0 

I spidsen for etableringen af det nye Danmarks Tekniske Museum står Bygnings- og udviklingsfonden DTM 4.0. 

Fonden er erhvervsdrivende fond med det formål at understøtte Danmarks Tekniske Museum og tilvejebringe og/eller opføre samt indrette bygninger til brug for det nye museum.  

Fondens stiftere er Dansk Industri og Håndværkerforeningen København, der i 1911 stiftede Danmarks Tekniske Museum i København. 

For spørgsmål og information omkring det nye Danmarks Tekniske Museum kan du kontakte: 

Museumsdirektør Jens Refslund Christensen, tlf. +45 93 86 95 71, mail jrc@tekniskmuseum.dk  

Projektchef Liva Rønn-Petersen, tlf. +45 22 18 87 71, mail lrp@tekniskmuseum.dk   

Se fondens betyrelse