Visionen for et nyt Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum eksisterer for at skabe indsigt, begejstring og debat om naturvidenskab og teknologi samt inspirere til kreativitet og innovation.

Danske politikere er enige om et behov for en stærk national fortælling om, hvorfor naturvidenskabelig viden, digitale kompetencer og teknologisk dannelse er en forudsætning for den fortsatte udvikling af vores samfund.

Museets nuværende fysiske rammer kan ikke leve op til denne udfordring. Derfor igangsatte museet i 2017 med støtte fra Industriens Fond udviklingen af det strategiske grundlag for et nyt nationalt teknisk museum, DTM 4.0., hvor de besøgende inviteres ind i teknologiens, håndværket og industriens maskinrum og udviklingsafdeling.

Museet som kraftcenter i en ny kultur- og teknologihub

Målet er en ikonisk placering i eksisterende industribygning eller nybygning. Her kan det fremtidige museum, i sin enestående ramme, blive et mødested og kraftcenter i en hub, som potentielt er platform for en lang række kultur- og tech-relaterede aktiviteter, der gensidigt understøtter hinanden.

De besøgende kan lade sig fascinere af videnskabens landvindinger, komme helt tæt på gigantiske maskiner og opleve de store fortællinger om menneskers opfindsomhed og innovationskraft, mobilitet, og miljøudfordringer i et lokalt og globalt perspektiv.

En top 10 attraktion i hovedstadsregionen

Det er et erklæret mål, at Danmarks nye nationale tekniske museum skal matche de bedste internationalt. Overalt i Europa hører tekniske museer til i top-10 over de mest besøgte museer.

Storkøbenhavn er inde i en positiv udvikling som turistdestination og det nye museum vil øge områdets attraktionskraft og præsentere regionen som en af verdens mest spændende innovations- og teknologihubs.

Ligeledes vil museet tilføre en væsentlig kulturattraktion til byen.