Teknisk Museums Venner

Teknisk Museums Venner

Teknisk Museums Venner er en støtteforening, stiftet i 1953. Foreningen har gennem årene hjulpet til at skaffe økonomisk basis for at opføre de eksisterende museumsbygninger samt støtte museets drift.

Foreningens midler fremkommer dels gennem medlemskontingentet, dels ved bidrag fra virksomheder, organisationer og fonde.

Medlemsfordele

  • Gratis adgang til museet
  • Invitation til åbning af museets særudstillinger
  • Nyhedsmail
  • Adgang til foredrag og udflugter
  • Adgang til at deltage i aktiviteter arrangeret af Selskabet for Historisk Teknologi
  • Du er med til at støtte museets arbejde

Årskontingenter

Enkelt medlem: 250 kr.
Familie medlemskab (2 voksne): 350 kr.
Firma medlemskab efter aftale

Medlemskab kan købes i caféen eller ved at kontakte museet på aj@tekniskmuseum.dk