Smartphonen og digitale kompetencer

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Fag: Dansk, Historie, Medier og Samfundsfag, teknologiforståelse

Varighed: 1½ timer

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 650 kr.

Gratis for Københavns Skoler gennem Åben Skole til og med juni 2023.

Hvad er digitale kompetencer? Hvilke digitale fodspor efterlader jeg mig på nettet? Hvordan indgår jeg i digitale fællesskaber på en måde, som skaber trygge rammer for mig selv og andre?

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet i forløbet ”Smartphone og digitale kompetencer” der foregår i vores udstilling SMARTPHONEMANIA. Med udgangspunkt i udstillingen taler vi om hvilke kommunikationsteknologier vi har brugt før og hvilke vi bruger i dag, samt hvordan det påvirker måden vi taler sammen på. Vi diskuterer hvilken rolle smartphonen spiller i vores liv, for vores fællesskaber og i samfundet. Med udgangspunkt i elevernes egen viden, reflekterer vi over hvordan vi sammen kan skabe trygge rammer i digitale fællesskaber.

Omsatte læringsmål:

  • Eleven kan diskutere hvilke digitale kompetencer, der er væsentlige i deres eget liv for, at de kan skabe sunde fællesskaber for dem selv om andre.
  • Eleven kan reflektere over deres egne grænser ift. brug af smartphones og gennem disse refleksioner komme med bud på, hvad god digital kommunikations-etik indebærer.
  • Eleven har viden om hvilke digitale fodspor, der efterlades på nettet gennem brug af sociale medier og apps.
  • Eleven har viden om betydningen af tidligere tiders kommunikationsteknologier for fællesskaber og omgangsformer.

Der er ligeledes mulighed for at bruge museumsbesøget i forbindelse med et forløb om klassens digitale trivsel.

Book besøget her

Hvis du har spørgsmål vedr. din booking kan du kontakte os tirsdag-torsdag kl. 13.00 -15.00 på 49 22 26 11 eller på mail undervisning@tekniskmuseum.dk

Åbningstider

Tirsdag-søndag 10.00-16.00

Det er gratis for skoler at besøge museet. Hvis I ønsker at booke et undervisningsforløb, kan I se prisen under det enkelte forløb.