Undervisningstilbud

Skoletjenesten

Kom og mærk historien blive levende mellem fly, biler, cykler og maskiner. I et uformelt læringsmiljø tilbyder Danmarks Tekniske Museum undervisning til indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. Et besøg på Danmarks Tekniske Museum skal være med til at styrke børn og unges demokratiske dannelse og selvtillid i mødet med historie, kulturarv og fremtidens teknologi.

Museet tilbyder mange spændende undervisningsforløb, som med afsæt i museets rum og genstande, inviterer til dialog, refleksion, kreativitet og aktivt medborgerskab. Med afsæt i elevernes egen verden, taler vi om, hvordan teknologi påvirker os i hverdagen og hvordan den har været med til at ændre den måde vi lever på -på godt og ondt.

Forløbene bidrager til at skabe fascination og begejstring for videnskab, teknologi, innovation og entreprenørskab og skal samtidig klæde eleverne på til at kunne agere oplyst i en foranderlig verden. Forløbene følger de til en hver tid gældende kompetencemål for grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Vi glæder os til at få jer på besøg.

Information

Alle skoleklasser er velkomne på Danmarks Tekniske Museum.
For at skabe gode forhold for alle, vil vi bede jer være opmærksomme på følgende:

Booking

Det er gratis at besøge museet for skoleklasser. Undervisning skal bestilles minimum en uge i forvejen og foregår tirsdag-torsdag fra kl. 13.00-15.30. Undervisning kan bestilles på skoletjenesten@tekniskmuseum.dk eller 49 22 26 11.

Oplys ved bestilling skolens navn og adresse, antal elever og lærere, klassetrin, samt ønsket undervisningsforløb og mulige datoer og tidspunkter. Hvis der skal betales via EAN, bedes dette oplyses på forhånd.

Book besøg her

skoletjenesten@tekniskmuseum.dk
Skoletjenesten holder åbent tirsdag-torsdag kl. 13.00 -15.30

Det er ikke muligt at ringe og bestille forløb i ugerne 27-31. Skoletjenesten kan stadig kontaktes via mail.

49 22 26 11

Oplys ved bestilling:

  • Skolens navn og adresse
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer og email
  • Antal elever og lærere
  • Klassetrin, samt ønsket undervisningsforløb
  • Mulige datoer og tidspunkter
  • Hvis der skal betales via EAN, bedes dette oplyses på forhånd.
Danmarks Tekniske Museum © 2022