Rikke Søgaard Berth

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt

1. jan 2021

Valgperiode

Udløber 2025

Andre bestyrelsesposter

  • Arena CPHX P/S
  • Arena CPHX Komplementar A/S
  • Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Kompetencer

Rikke bidrager med juridisk viden om blandt andet governance og organiseringsmodeller. Samtidig følger en stor erfaring med processer, herunder i samarbejdet med offentlige myndigheder.