Job

DIREKTØR TIL DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

 

Vi søger en visionær direktør med en stærk ledelsesprofil og et solidt kendskab til udvikling og drift af attraktioner til at stå i spidsen for den spændende transformation, som er igangsat med planerne om at etablere et nyt nationalt teknisk museum på Svanemølleværket.

 

Den nye direktør skal mestre en kompleks ledelsesopgave i et af landets mest spændende museumsprojekter.  Den positive udvikling af det nuværende museum i Helsingør skal videreføres, samtidig med at direktøren er en helt væsentlig drivkraft i udvikling af det nye museum. Museets direktør skal navigere sikkert i et landskab med mange samarbejdspartnere og interessenter, som alle spiller en central rolle for museets brede forankring og succes.

Danmarks Tekniske Museum i Helsingør har de sidste år udviklet nye aktiviteter og haft en markant besøgsfremgang, og museets nuværende organisation er i foråret blevet yderligere styrket gennem ansættelse af nye medarbejdere i centrale nøglepositioner. Særlige fokusområder er formidling, læring og museets samling.

Der er etableret en bygnings- og udviklingsfond med en selvstændig fondsbestyrelse og en projektorganisation med en projektdirektør, som i tæt samarbejde med museet arbejder med udviklingsplanerne for det nye museum. Museet har indgået en administrationsaftale med bygningsfonden og forestår ledelse og administration af fondens aktiviteter.

Før sommerferien er der med bistand fra førende internationale udstillingsdesignere og danske arkitekter udarbejdet et visionsoplæg for det fremtidige museum. Det kommende år bliver den helt centrale opgave at sikre opbakning, både finansielt og politisk, til projektet.

Museet formulerede i 2016 en ny vision: Vi vil skabe indsigt, begejstring og debat om naturvidenskab og teknologi samt inspirere til kreativitet og innovation, som sætter pejlemærker for udviklingen både på det nuværende museum i Helsingør og for det fremtidige museum, som sigter mod at blive Danmarks nye moderne viden-, kultur- og oplevelsessted, som engagerer befolkningen i spørgsmål vedrørende den rolle, som naturvidenskab, teknologi innovation, håndværk og industri spiller for Danmark som højteknologisk samfund.

Museets direktør skal gå foran og sikre at vi får skabt et museum, hvor gæsten er i centrum, og som henvender sig til et bredt publikum på tværs af generationer, køn og nationaliteter. Museet skal åbne sig mod det omgivende samfund og indgå i en dialog og partnerskaber med museets brugere og andre interessenter.

 

 Arbejdsområder

Direktøren har i samarbejde med museets bestyrelse det overordnede ansvar for strategier, handleplaner og eksekvering inden for museets kerneopgaver i samarbejde med museets stab, som udgør ca. 20 årsværk fordelt på tre afdelinger:

 • Planlægning af museets fremadrettede indsamlings-, forsknings- og formidlingsaktivitet
 • Udvikling af nye forretningsområder, aktiviteter, arrangementer mv.
 • Fundraising og sikring af museets finansielle robusthed
 • Udvikling af organisation og personale
 • Fortsat sikre museet som en central partner i museumsverdenen, nationalt og internationalt.
 • Udvikling af nyt museum.

 

 Vi forventer at du

 • har en stærk ledelseserfaring og dokumenterede erfaringer fra større og komplekse transformationsprocesser
 • har en relevant museumsbaggrund og indgår i netværk, som gør at du navigerer naturligt i det danske og internationale museumslandskab
 • har et vedvarende fokus på at omsætte museets vision til konkret handling i forhold til alle kontaktflader, du er i berøring med
 • har kommerciel indsigt og har forestået succesfuld fundraising til større projekter
 • er en markant ambassadør for et museum, hvor Danmark som højteknologisk samfund og innovation, teknologi, håndværk og industri formidles levende i en nutidig og kulturhistorisk kontekst
 • har politisk tæft, er forhandlingsvant og er vant til at skabe resultater også i usikkert farvand
 • kan udvikle partnerskaber og stærke samarbejdsrelationer til museets brede kreds af interessenter inden for industri, forskning, innovation samt til de mange frivillige, som leverer et væsentligt bidrag til museet
 • har en struktureret arbejdsform og er en inddragende og motiverende leder
 • prioriterer at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og har en positiv tilgang til andre mennesker.

 

Vi tilbyder

 • Du kommer til at stå i spidsen for et af Danmarks mest spændende og ambitiøse museumsprojekter i dette årti
 • Du indgår i en organisation med en bred berøringsflade med centrale nøglespillere i det danske samfund
 • Du leder en organisation, som bygger på delegation og inddragelse, hvor medarbejderne tager ansvar og samarbejder på tværs af fagligheder
 • En alsidig og spændende arbejdsplads i stadig forandring, hvor dine ideer kan inspirere og præge udviklingen.

 

Om os 

Danmarks Tekniske Museum er stiftet i København i 1911 af Dansk Industri og Håndværkerforeningen København. Museet er statsanerkendt med landsdækkende ansvar for Danmarks teknologi- og industriudvikling.

 

Ansættelsesforhold

Der er tale om en fast stilling, som ønskes besat hurtigst muligt. Aflønning sker efter kvalifikationer.

 

Yderligere oplysninger 

For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard på 4050 0001 eller projektdirektør Lone Johnsen på 2211 2740, lj@tekniskmuseum.dk. Se endvidere www.tekniskmuseum.dk.

 

Ansøgningsfrist og jobsamtaler

Ansøgning vedlægges relevant dokumentation, herunder CV, dokumentation for uddannelse og referencer. Skriv ”Direktør” i emnefeltet og send din ansøgning til ks@tekniskmuseum.dk inden den 28. juni kl. 12.00. Udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til samtale, som vil foregå fra medio august.

 

------------------------------------------------------------

 

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger vedrørende praktikophold, studentermedhjælper i Skoletjenesten og deltids cafémedarbejdere. Send en ansøgning til info@tekniskmuseum.dk.

Kunne du tænke dig at blive frivillige på Danmarks Tekniske Museum, læs mere her.

Læs mere om museet, her.

Læs mere om vores udstillinger, her.

Danmarks Tekniske Museum © 2017