Ole Hedemann

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt

1. aug 2022

Valgperiode

Udløber 2024

Andre bestyrelsesposter

  • CLINICAL INNOVATION ApS, bestyrelsesformand
  • Airseven A/S, bestyrelsesformand

Øvrige ledelsesposter

  • “Hedemann Rådgivning”, fuldt ansvarlig deltager

Kompetencer

Med baggrund som statsautoriseret revisor har Ole stort kendskab til ejendomme og byggeri – dels relevant branchekendskab dels økonomisk og finansiel baggrund, som er relevant i en bestyrelse for en bygnings- og udviklingsfond.