Nyt fra Bygnings- og udviklingsfonden

3. maj 2024

Pressemeddelelse

Ny samarbejdsmodel for Svanemølleværket skal bidrage til de ambitiøse udviklingsplaner

Udviklingsplanerne for at flytte Danmarks Tekniske Museum ind i Svanemølleværkets ikoniske bygning er i fuld gang. Det visionære projekt skal skabe en ny kulturel destination i København med teknologiudvikling som omdrejningspunkt og genrejse Danmarks Tekniske Museum i helt nye rammer i det gamle kraftværks enestående store volumen.

Bygnings- og Udviklingsfonden DTM 4.0 står i spidsen for udviklingsarbejdet i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Museum. Der har været arbejdet med planerne i en årrække med By & Havn, Københavns Kommune HOFOR og Ørsted (der ejer værket i dag) som aktive medspillere – ligesom en række ministerier har været konstruktive dialogpartnere.

By & Havn ejer grunden, hvor værket ligger og har, bl.a. via en aftale med Ørsted om at købe Svanemølleværket, arbejdet for at realisere visionen om en kulturdestination i Nordhavn. Samtidig skulle grunden omkring værket indgå i den samlede vision.

Planlægningen for området betyder imidlertid, at en større del af grunden nu forventes anvendt til HOFOR’s nye spidslastanlæg som er nødvendigt for byens varmeproduktion. Derfor aflyses den arkitektkonkurrence, som By & Havn skulle i gang med for hele grunden, og sammen med Bygnings- og Udviklingsfonden vil By & Havn nu finde en ny samarbejdsmodel, som kan sikre, at de ambitiøse udviklingsplaner for Teknisk Museum i Svanemølleværket kan realiseres. By & Havn bakker fortsat fuldt op om visionen om at placere Danmarks Tekniske Museum i Svanemølleværket.

Selskabets administrerende direktør Anne Skovbro udtaler: ”Det er vigtigt for os, at kulturdestinationer indgår i nye bykvarterer som Nordhavn. Derfor har vi arbejdet for, at få Teknisk Museum ind i Svanemølleværket. Og på trods af vores nye rolle i projektet, arbejder og håber vi fortsat på at gøre visionen til virkelighed.”

Bygnings- og Udviklingsfondens formand Lars Liebst udtaler: ”Vi afslutter samarbejdet med By & Havn om denne ejerkonstruktion i god ro og orden og intensiverer arbejdet med at realisere projektet i samarbejde med bl.a. Københavns Kommune, Ørsted, HOFOR. By & Havn ejer grunden, så de vil fortsat være en god og nær samarbejdspartner for os, og jeg ser for mig, at Svanemølleværket med et helt nyt indhold kan blive et stort aktiv i hele omdannelsen af Nordhavn”.

Lars Liebst peger på, at projektets næste fase er at få placeringen af HOFORs nye spidslastanlæg på plads, så fonden kan lave en plan for overtagelse af værket og udskrive en arkitektkonkurrence for Svanemølleværkets omdannelse. Lars Liebst: ”Visionen er at skabe et nyt kulturelt kraftværk, som ikke bare rummer et nyt teknisk museum, men samtidig kan være et vindue for dansk teknologi og innovationskraft, som ikke mindst kan motivere og inspirere unge menneskers interesse for teknologi og for de tekniske uddannelser”.

11. april 2024

Pressemeddelelse

Bygnings – og Udviklingsfonden DTM 4.0 ansætter projektdirektør

Bygnings- og Udviklingsfonden DTM 4.0, der står i spidsen for etablering af det nye Danmarks Tekniske Museum, som om nogle år skal åbne i Svanemølleværket i København, har ansat Ulrik Winge som projektdirektør.

Ulrik Winge (58) er uddannet civilingeniør og har mange års erfaring med bygge-, anlægs- og byudviklingsprojekter fra direktørstillinger i både Københavns og Frederiksberg Kommuner og i statsligt regi.

Formand for Bygnings- og Udviklingsfondens bestyrelsen Lars Liebst udtaler: ”Med ansættelsen af en så erfaren og kompetent projektdirektør som Ulrik Winge vil vi yderligere intensivere arbejdet med at etablere Danmarks Tekniske Museum i den unikke ramme på Svanemølleværket og dermed skabe en ny attraktion på internationalt niveau i København. Visionen er at skabe et ikon for dansk teknologi og innovationskraft, der udvikler vores teknologiforståelse og engagement i teknologiudviklingens muligheder og dilemmaer. Det skal ikke mindst motivere og inspirere unge mennesker til at vælge de faglige og de videregående uddannelser på de teknologiske områder til gavn for danske virksomheder og for den grønne omstilling”. 

Ulrik Winge er startet i stillingen.

Kontakt: 28984000 – uw@tekniskmuseum.dk