Technology for pain relief

Infrared heat lamp, 1960s

The heat lamp is used for heat treatment of areas of the body that may be in pain. The lamp heats the desired area of the body like the sun, but avoids the dangerous UV rays. The lamp is placed about 50 cm from the area you want to heat and left on for 20 minutes. The infrared heat lamp is a technology that is still in use today.

Teknologi til smertelindring

Infrarød varmelampe, 1960’erne

Varmelampen bruges til at varmebehandle områder på kroppen, hvor man kan have smerter. Lampen varmer det ønskede område på kroppen op ligesom solen, men man undgår de farlige UV-stråler. Lampen anbringes ca. 50 cm. fra det stykke, man vil have varmet op, og har den tændt i 20 minutter. Den infrarøde varmelampe er en teknologi, som stadig er i brug i dag.