Fast transportation on two wheels

Penny-Farthing, 1880s

The ‘penny-farthing’ does not have a chain drive, so the pedals are mounted directly on the giant front wheel, which provides increased speed due to the large circumference of the front wheel. 

The penny-farthing was replaced by the more practical ‘safety bicycle’ with equal-sized wheels in the late 1880s. This is the type of bicycle we still use today. 

The first bicycles are more than 200 years old. In 1817, German forester Karl Von Drais faced a big problem. An unusually cold summer in Europe had led to food shortages. This meant a shortage of draught animals such as horses and cows. Drais needed a fast, human-powered means of transportation so he could quickly inspect his woodlands. So, he invented what has become known as the first bicycle.

Hurtig transport på to hjul

Væltepeter, 1880’erne

”Væltepeteren” har ikke kædetræk, så pedalerne er monteret direkte på det gigantiske forhjul, der giver øget hastighed i kraft af den store omkreds på forhjulet. 

Væltepeteren var et populært fænomen i 1880’erne, men blev dog erstattet af den mere praktiske ’safety-cykel’ med lige store hjul. Det er den type cykel, som vi stadig bruger i dag. 

De første cykler er mere end 200 år gamle. I 1817 stod den tyske skovfoged Karl Von Drais over for et stort problem. En usædvanlige kold sommer i Europa havde ført til fødevaremangel. Det betød mangel på trækdyr som heste og køer. Drais havde behov for et hurtigt, menneske drevet transportmiddel, så han hurtigt kunne inspicere sine skovområder. Derfor opfandt han, hvad der er blevet kendt som den første cykel.