The Danish radios 

TIK manufacturer, portable radio in light green plastic, 1952

The green radio was made by the Danish radio manufacturer TIK in 1952 and was reportedly sold for DKK 391. This is equivalent to almost DKK 6,500 today. 

The sale and production of radios exploded after World War II. Not least because the supply of programs grew from the 1950s. At the same time, imports of several goods, including electronics, were difficult after the war. As a result, a few small Danish engineering companies emerged to produce radios. 

Already in the early 1900s, radios and radio equipment were being produced in Denmark. One of the largest Danish radio factories in the 1920s was TIK, which in 1928 was producing 1000 radios a month.

De danske radioer 

TIK Radiofabrik, transportabel radio i lysegrønt plast, 1952

Den grønne radio er fremstillet af  den danske radioproducent TIK i 1952 og blev efter sigende solgt for 391 kr. Det svarer til næsten 6.500 kr. i dag. 

Salget og produktionen af radioer eksploderede efter 2. Verdenskrig. Ikke mindst fordi udbuddet af programmer voksede fra 1950’erne. Samtidig var import af en række varer bl.a. elektronik vanskelig efter krigen. Derfor opstod der en række små danske ingeniørvirksomheder, som producerede radioer. 

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet blev der produceret radioer og radioudstyr i Danmark. En af de største danske radiofabrikker i 1920’erne var TIK, der i 1928 fremstillede 1000 radioer om måneden.