Electricity takes over in the kitchen

Electric stove, Lauritz Knudsen, ca. 1934

The electric stove was produced by the Danish company Lauritz Knudsen, which produced a range of electrical appliances. With the expansion of the electricity grid, the electric stove came on the market and took over most kitchens in Danish homes. The electric stove was another step towards the modern kitchen. 

Its predecessor – the gas stove – made it possible to control the heat and turn it off completely when needed. Previously, there had been wood-burning stoves and closed fireplaces, which were more troublesome to use.

Today, Danes mostly use glass ceramic or induction stoves.

El overtager i køkkenet

Elkomfur, Lauritz Knudsen, ca. 1934

El-komfuret er produceret af den danske virksomhed Lauritz Knudsen, som produceret en række elektriske apparater. Med udbygningen af elnettet kom elkomfuret på markedet, og det overtog langt de fleste køkkener i danske hjem. El-komfuret var dermed endnu et skridt på vejen mod det moderne køkken. 

Dets forgænger – gaskomfuret – gjorde det muligt at styre varmen, og helt afbryde den ved behov. Tidligere havde man haft brædeovnskomfur og lukkede ildsted, som var noget mere besværligt at bruge.

I dag benytter danskerne for det meste glaskeramisk- eller induktionskomfur.