Design sells

iMac, Apple, 1998 – 2003

In 1998, Apple was facing bankruptcy. This was changed by the new iMac, which was both aesthetically pleasing and user-friendly.  In terms of design, the iMac was distinguished by a case made of colored and transparent plastic, with cable ports hidden on the back. Until then, computer design had not been a priority. That was about to change.

On the technical side, the iMac with a G3 processor was fast, the screen resolution was high for its time, and the modem for the internet was built-in – unlike other computers where the modem had to be connected externally. The iMac also had the new standardized USB input, which meant you could drop the many different cable ports. 

Despite its high price, the iMac had good sales figures and helped save Apple from bankruptcy.

Design sælger

iMac, Apple, 1998 – 2003

I 1998 stod Apple over for konkurs. Det ændrede den nye iMac på, som var både æstetisk smuk og brugervenlig.  Hvad angår designet udmærkede iMac’en sig med et kabinet af farvet og gennemsigtigt plastik, og på bagsiden var kabelportene gemt. Indtil da havde designet af computere ikke været en prioritet. Det kom til at ændre sig.

På den tekniske side var iMac’en med en G3 processor hurtig, skærmopløsningen var for sin tid høj og modemmet til internettet var indbygget – til forskel fra øvrige computere, hvor modem skulle tilkobles eksternt. På iMac’en var også tilføjet den nye standardiserede USB indgang, som betød man kunne droppe de mange forskellige kabelporte. 

iMac’en fik på trods af en høj pris gode salgstal og var med til at redde Apple fra konkurs.