Danish invention

Speaker, Grawor Concert, 1920s

This loudspeaker, which came onto the market in 1926, was developed by the German company Grass & Worff from Berlin. It was just over ten years after the world was first introduced to a loudspeaker. 

In 1915, the Dane Peter L. Jensen and the American Edwin S. Pridham patented a device that created sound waves via a membrane with a moving coil. This was the invention of the electrodynamic loudspeaker. 

The Danish roots of the loudspeaker have meant that there is a strong tradition of loudspeaker technology in Denmark. This can be seen both in traditional loudspeakers and in the hearing aid industry.

With the invention of the amplifier, the loudspeaker was connected to the radio, gramophone and later television and the world could now enjoy good sound and beautiful music.

Dansk opfindelse

Højtaler, Grawor Concert, 1920’erne

Denne højtaler, som kom på markedet i 1926, er udviklet af det tyske firma Grass & Worff fra Berlin. Det var godt ti år efter, at verden første gang blev præsenteret for en højtaler. 

I 1915 tog danskeren Peter L. Jensen og amerikaneren Edwin S. Pridham patent på et apparat, der skabte lydbølger via en membran med en bevægelig spole. Dermed var den elektrodynamiske højtaler opfundet. 

Højtalerens danske rødder har betydet, at der er en stærk tradition for højtalerteknologi i Danmark. Dette ses både inden for traditionelle højtalere og inden for høreapparatsbranchen.

Med opfindelsen af forstærkeren blev højtaleren koblet til radioen, grammofonen og senere fjernsynet, og verden kunne nu glæde sig over god lyd og smuk musik.