Music in a groove

Gramophone, Aristona Junior, 1950s

This suitcase-like travel gramophone with a built-in sound funnel meant you could, in principle, take your music with you. However, it still needed to be connected to electricity, so there were limits to where you could take it. 

In 1948, the LP came onto the market. With 22 minutes on each side, it paved the way for the album format, which has dominated ever since. Today, streaming services have taken over the market and have changed the way we listen to music and how we are introduced to new music.

Musik i en rille

Grammofon, Aristona Junior, 1950’erne

Med denne kuffertlignende rejsegrammofon med indbygget lydtragt kunne man i princippet tage musikken med sig. Den krævede dog stadig tilslutning til elektricitet, så der har været grænser for, hvor man kunne medbringe den. 

I 1948 kom LP’en på markedet. Med sine 22 minutter på hver side banede den vejen for albumformatet, som har været dominerende siden. I dag har streamingtjenesterne overtaget markedet og har ændret måden, vi lytter til musik på, og hvordan vi bliver præsenteret for ny musik.