The birth of cinema

Movie camera, Gaumont, early 20th century

This is a 35 mm movie camera made of wood. Filming was done by turning the handle, allowing the film in the wooden box to pass in front of the lens. 

Gaumont, the maker of this camera, is also the founder of the world’s first film company. With the birth of film, cinemas were also born. Movies were shown in everything from small stalls in markets to gigantic movie palaces with full symphony orchestras. By the 1950s, cinema had become the dominant visual medium.  

It was the Lumiéres brothers from France who invented the film recorder and projector in 1894.

Filmen bliver født

Filmkamera, Gaumont, starten af 1900-tallet

Dette er et 35 mm filmkamera bygget i træ. Man optog ved at dreje håndtaget rundt, hvorved filmen i trækassen passerede foran objektivet. 

Gaumont, der står bag dette kamera, er også grundlæggeren af verdens første filmselskab. Med filmens fødsel, kom biografer også til verden. Film blev vist i alt fra små boder på markeder til gigantiske biografpaladser med hele symfoniorkestre. I 1950’erne var biograffilmen blevet det dominende visuelle medie.  

Det var brødrene Lumiéres fra Frankrig, der i 1894 opfandt filmoptageren og -fremviseren.