Free from the darkness of night 

Street Lamp, date unknown

When in 1679 King Christian V proposed the installation of streetlamps on the streets, it was on the grounds of preventing violence and robbery. The first lamps burned oil, then cod liver oil, and from 1857 they burned gas. The number of streetlamps increased over the years. Although the first electric lamp was installed in 1888, the gas lamp remained dominant many years thereafter.

Fri for nattens mørke 

Gadelampe, årstal ukendt

Da det i 1679 blev foreslået Kong Christian V at opstille lygter på gaderne, var det med den begrundelse at hindre vold og røverier. De første lygter brændte på olie, dernæst tran, og fra 1857 brændte de på gas. Antallet af gadelamper steg gennem årene. Selvom den første elektriske lampe blev opsat i 1888, var det stadig gaslampen, der var dominerende mange år derefter.