A design icon for the bedridden

The Ericsson phone, Ericsson, 1970s

The sculptural Ericsson telephone came on the market in the 1970s and was soon to be seen in many homes. It was named by the Museum of Modern Art in New York as one of the most important design products of the 20th century. 

It was originally designed for bedridden patients who had difficulty lifting the heavy desk phones of the time. It was only a few years later that it was sold to private homes.

Et designikon til sengeliggende

Ericofonen, Ericsson, 1970’erne

Den skulpturelle Ericsson telefon kom på markedet i 1970’erne, og den kunne snart ses i mange hjem. Museum of Modern Art i New York kårede den som en af de vigtigste designprodukter i det 20. århundrede. 

Den var oprindeligt designet til sengeliggende patienter, som havde svært ved at løfte datidens tunge bordtelefoner. Først et par år senere blev den solgt til private hjem.