Strange design 

Emor Radio, 1945-49

This unusual radio was constructed by a Polish refugee in London after World War 2 and produced by the Emor Radio Co. The radio was available in different colors and in chrome and gold. The aim was to design a radio without buttons. The radio stands as a good example of human ingenuity.

Mærkeligt design deler vandene

Emor Radio, 1945-49

Denne usædvanlige radio blev konstrueret af en polsk flygtning i London efter 2. Verdenskrig og produceret af Emor Radio Co. Radioen kunne fås i forskellige farver og i krom og guld. Formålet var at designe en radio uden knapper. Radioen fremstår som et godt eksempel på menneskets opfindertrang.