A celebrated camera

Bolex P4 reflex Automatic, Palliard, 1960s

This film camera dates from the 1960s and allowed people who could afford it to record life’s big events or the experiences of vacations in faraway places. Paillard’s Bolex film cameras are high-quality cameras and are seen as a status symbol. The list of celebrities and Hollywood hotshots who own and use Bolex film cameras is long. They include Quentin Tarantino and Steven Spielberg.

Et feteret kamera

Bolex P4 reflex Automatic, Palliard, 1960’erne

Dette filmkamera er fra 1960’erne og gjorde det muligt for folk, der havde råd til det, at optage livets store begivenheder eller oplevelser fra ferier i fjerne egne. Paillards Bolex filmkamera er  højkvalitetskameraer og ses som et statussymbol. Listen over kendisser og hollywood hotshots, der ejer og bruger Bolex filmkameraer, er lang. Her finder man både Quentin Tarantino og Steven Spielberg.