Timeless design

B&O Jet-505, 1950s

This radio dates from the early 1950s and was made by B&O. The design is inspired by the dashboard of the American car type, Buick. 

In 1925, engineers Peter Bang and Svend Olufsen started a radio factory. The high quality and their focus on good design meant that the small company quickly grew into a large one. B&O eventually started producing record players, televisions, tape recorders, CD players, MP3s and speakers. The factory grew so large that by the 1960s, a proper B&O town had sprung up around the factory in Struer, Denmark.

Tidløst design

B&O Jet-505, 1950’erne

Denne radio er fra starten af 1950’erne og lavet af B&O. Designet er inspireret af instrumentbrættet fra den amerikanske bil-type, Buick. 

I 1925 startede ingeniørerne Peter Bang og Svend Olufsen en radiofabrik. Den høje kvalitet og deres fokus på godt design betød, at den lille virksomhed hurtigt voksede sig stor. B&O begyndte med tiden at producere pladespillere, fjernsyn, båndoptagere, cd-afspillere, mp3’er og højtalere. Fabrikken blev så stor, at der i 1960’erne opstod en decideret B&O by med huse rundt omkring fabrikken i Struer.