Radio and design trend

“Bishop’s Crescent”, Philips 930C radio, 1931

This 1931 Art Deco-style radio was nicknamed the “Bishop’s Crescent” because of its special pointed design. The radio became a piece of furniture that beautified living rooms. 

The first radios, developed in the early 1900s, were designed for airplane and ship communications. Later, the idea of making radios for general communication for private individuals was introduced. The Danes got their first public radio channel in 1925, and radio quickly became an important medium for mass communication. 

Until 1951, Danes could only listen to one channel. But over time, the number of channels grew, and so did the number of programs. Despite competition from TV and the internet, radio has proven its durability to this day.

Radio og designmode

”Bispehuen”, Philips 930C radio, 1931

Denne radio fra 1931 i art deco-stil fik tilnavnet ”Bispehuen” på grund af dens specielle spidse design. Radioen blev et møbel, der prydede stuerne. 

De første radioer, der blev udviklet i starten af 1900-tallet, var målrettet kommunikation til fly og skibe. Senere fik man idéen til også at lave radioer til almen kommunikation til private. Danskerne fik deres første offentlige radiokanal i 1925, og radio blev hurtigt et vigtigt medie for massekommunikation. 

Indtil 1951 kunne danskerne kun lytte til én kanal. Men med tiden voksede udbuddet af kanaler og dermed også programmer. På trods af konkurrencen fra TV og internettet har radioen bevist sin holdbarhed den dag i dag.