Motor in the kitchen

Kitchen machine, Ballerup Junior Mixer, 1950s

The Ballerup kitchen machine was originally intended for larger rural households, but quickly became popular in Danish homes. Already in the 1940s, many of the Danish kitchens were being electrified and the housewife could increasingly get mechanical help with the housework. 

From the 1940s, the Copenhagen-based company Helmuth A. Jensen A/S manufactured, among other things, mixers – the so-called Ballerup Master Mixers. Production was later taken over by the Swedish company Elektrolux.

Motor i køkkenet

Køkkenmaskine, Ballerup Junior Mixer, 1950’erne

Ballerup køkkenmaskine var oprindeligt tiltænkt de større landbohusholdninger, men blev hurtigt populær i de danske hjem. Allerede i 1940’erne var mange af de danske køkkener ved at blive elektrificerede og husmoderen kunne i stigende grad hente mekanisk hjælp til husarbejdet. 

Firmaet Helmuth A. Jensen A/S fra København fremstillede fra 1940’erne bl.a. røremaskiner – de såkaldte Ballerup Master Mixere. Senere blev produktionen overtaget af det svenske firma Elektrolux.