The device that could capture the moment

Studio camera, Fotekna, no. 3050, year unknown

This camera comes from an atelier where you could have portraits taken. It became very popular after the development of the technique of making photographs with an exposure time of only one minute. 

When photography was first introduced in 1839 in France, it was a sensation and the invention quickly spread to the rest of Europe and North America. The first subjects were typically landscapes and buildings, which made sense as the exposure time was between 10-20 minutes.

However, photography only became hugely popular when a new development process made it easier to develop multiple images from the same negative. It was the American George Eastman who took the final important step. He founded the Eastman Kodak Company, which became synonymous with modern photography.

Apparatet der kunne fange øjeblikket

Atelierkamera, Fotekna, nr. 3050, årstal ukendt

Dette kamera stammer fra et atelier, hvor man kunne få taget portrætter. Det blev meget populært, efter man udviklede teknikken til at lave fotografier, så eksponeringstiden kun var et minut. 

Da fotografiet for første gang blev præsenteret i 1839 i Frankrig, var det en sensation, og opfindelsen bredte sig hurtigt til resten af Europa og Nordamerika. De første motiver var typisk landskaber og bygninger, hvilket gav god mening, da eksponeringstiden var mellem 10-20 minutter.

Fotografiet blev imidlertid først enormt populært, da en ny fremkaldelse proces gjorde det nemmere at fremkalde flere billeder af det samme negativ. Det var amerikaneren George Eastman, der tog det sidste vigtige skridt. Han grundlagde Eastman Kodak Company, som blev synonym med det moderne fotografi.