Genstande til museet

De genstande, Danmarks Tekniske Museum indsamler og bevarer for eftertiden, er vores middel til at fortælle om teknikkens historie. Derfor er det vigtigt, at genstandene har det, vi kalder for proveniens. Det vil sige, at vi skal kende deres oprindelse og historien om deres brug. Overvejer du at aflevere noget til museet, er det vigtigt at tænke på, om der er en historie, du gerne vil fortælle os med tingene.

Kontakt museet, inden du kommer og afleverer noget.

Er du i besiddelse af ting, som du mener, kan være af interesse for Danmarks Tekniske Museum, vil vi meget gerne høre om det. I første omgang skal du ringe eller sende en mail til vores registrator. Når du har talt med registratoren, overvejer vi, hvordan dine genstande passer ind i vores bestående samling, inden vi giver tilsagn om at tage imod dem. Du vil blive kontaktet af registratoren, som giver dig vores svar.

Aflever først noget, når vi har sagt ja til at modtage det.

Når vi har sagt ja til at modtage dine ting, laver du en aftale med registratoren, om, hvordan du afleverer dem. I forbindelse med afleveringen skal der udfyldes en indkomstseddel med oplysninger om, hvor gamle tingene er, hvor de stammer fra, hvem der har brugt dem, og ikke mindst hvem der forærer dem til Danmarks Tekniske Museum.

Du skriver under på, at Danmarks Tekniske Museum frit kan disponere over det, du har afleveret.

Når indkomstsedlen er udfyldt, skriver du under på, at Danmarks Tekniske Museum er den nye ejer af dine ting. Vi indlemmer enten dine ting i vores permanente samling, som vi er forpligtet til at bevare til tid og evighed, eller vi bruger dem i vores samling af udstillingsmaterialer, som bliver udsat for almindeligt slid.

Henvendelse om tilbud af genstande eller andet materiale kan ske til museets samlings inspektør Susanne Krogh Jensen på skj@tekniskmuseum.dk

Vi søger

  • Macintosh computer fra 1984

  • Computeren Altair 8800

  • Mobiltelefonerne fra 1980'erne og 1990'erne

Danmarks Tekniske Museum © 2022