Genstande til museet

Kontakt museet inden du afleverer

Er du i besiddelse af ting, som du mener, kan være af interesse for Danmarks Tekniske Museum, vil vi gerne høre om det.

I første omgang skal du kontakte samlingsinspektør Susanne Krogh Jensen på skj@tekniskmuseum.dk, som herefter vurderer om museet kan tage imod genstanden.

Du kan ikke aflevere genstande på museet uden forudgående aftale med os.

De genstande Danmarks Tekniske Museum indsamler og bevarer for eftertiden, er vores middel til at fortælle om teknikkens historie. Derfor er det vigtigt, at genstandene har det, vi kalder for proveniens.

Det vil sige, at vi skal kende deres oprindelse og historien om deres brug. Overvejer du at aflevere noget til museet, er det vigtigt at tænke på, om der er en historie, du gerne vil fortælle os med tingene.

Genstande vi søger

  • MACINTOSH COMPUTER FRA 1984
  • COMPUTEREN ALTAIR 8800
  • MOBILTELEFONERNE FRA 1980’ERNE OG 1990’ERNE