Christoffer Susé

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt

28. dec 2018

Valgperiode

Udløber 2024

Andre bestyrelsesposter

  • Danmarks Tekniske Museum, bestyrelsesformand

Øvrige ledelsesposter

  • Haandværkerforeningen Kjøbenhavn, adm. direktør

Kompetencer

Christoffer har stor erfaring med erhvervsdrivende fonde, jura og bestyrelsesarbejde. Derudover en stor indsigt i oplevelsesindustrien, særligt museumdrift og udvikling.