Trafikundervisning

I samarbejde med en lang række nordsjællandske kommuner, Nordsjællands Politi og Rådet for Sikker Trafik tilbyder Danmarks Tekniske Museum trafikundervisning for 3. klasser. (evt. 4 kl.)

Forløbet varer 4 timer og består af følgende moduler:

Den lille cyklistprøve

Praktisk manøvreprøve på optegnet cykelbane, som hver enkelt elev gennemkører. Den første halvdel af klassen er klar ved banen, mens den anden halvdel opholder sig på øvebanerne ved siden af.

”Pas på, der kommer en bil”:

Undervisningsforløb på museet. Antallet af biler, motorcykler og cykler stiger kraftigt i det 20. århundrede. Det ændrer for altid vores måde at omgås hinanden på i trafikken. Med alle de nye trafikanter må vi have nye færdselsregler. Hør, hvordan man opførte sig i trafikken dengang, og prøv, om du kan starte en Ford T. Vi kigger på nogle af museets cykler og biler og taler om, hvad man skal gøre hvis uheldet er ude.

Trafiksikkerhedsquiz:

Quizpapir med spørgsmål om trafiksikkerhed og udstillingen på Teknisk Museum, som samler op på den viden eleverne har om trafik.

Danmarks Tekniske Museum har indgået aftale med følgende kommuner om at tilbyde undervisningsforløbet gratis:

 • Lyngby-Taarbæk (uge 15)
 • Hørsholm (uge 17+22)
 • Fredensborg (uge 18+19)
 • Helsingør (uge 20+21+24+25)
 • Furesø Kommune (uge 34)
 • Hillerød (uge 35)
 • Rudersdal (uge 37)
 • Frederikssund (uge 38+39)

Kontakt skoletjenesten for mere information og tilmelding.

Trafikpraktik for femte

Som optakt til Den store cyklistprøve i 6 kl. tilbyder Danmarks Tekniske Museum undervisningsforløbet Trafikpraktik for 5 klasse. Eleverne skal gennem praktisk erfaring og teoretisk viden forstå sig selv som cyklister og lette trafikanter i trafikken med både de farer og risici (den tunge trafik, fokus på lastbiler og førstehjælp) og de fordele (bevægelsesfrihed og sundhed), dette indebærer.

Forløbet understøtter en del af trinmålene for færdselslære efter 6. klasse og inkorporerer også sundhed, førstehjælp og bæredygtighed. Forløbet fokuserer på elevernes egen færdsel i trafikken på cykel, og derfor også på de største farer i trafikken; især den tunge trafik. Hensigten er at give eleverne konkrete oplevelser af, hvor svært det kan være at manøvrere og orientere sig som cyklist i trafikken gennem praktiske øvelser. Eleverne oplever også, hvor vanskeligt det kan være for lastbilchauffører at se og reagere i tide i trafikken, sådan at de selv kan lære at være opmærksomme og placere sig, så de bliver set. Derudover får eleverne perspektiveret de konkrete oplevelser ved at sammenligne forskellige transportformer nu og før.

Forløbet varer 4½ time og består af flere forskellige moduler:

Lastbil

En lastbil med chauffør holder parkeret foran museet. Ved lastbilen demonstreres chaufførens begrænsede udsyn fra førerhuset og lastbilens tunge og langsomme manøvrering i trafikken. Eleverne lærer, hvor de skal placere sig i trafikken i forhold til lastbilen for at være sikre på at blive set, idet de inviteres op i førerhuset for ved selvsyn at opleve udsynet herfra, ligesom de placerer sig selv omkring lastbilen i forhold til bremselængde og blinde vinkler.

Praktiske øvelser

Eleverne kører på forskelligt underlag, grus, glatbane, cykling med uhåndterlig bagage, uopmærksom kørsel: Eleverne gennemkører en bane med forhindringer, mens de sms’er. Eleverne prøver vores seleslæde, og mærker på egen krop vigtigheden af at bruge sele.

Undervisningsforløb

I forløbet på museet diskuterer vi hvordan fremtidens bil kommer til at se ud. Hvis vi inden for en årrække ikke har mere olie skal vi til at finde andre løsninger. Hvad bliver fremtidens brændstof? I 1970´erne var der 3 dræbte i trafikken om dagen, hvordan fik vi nedbragt antallet af dræbte og kvæstede i trafikken og hvad skal der til for at endnu færre kommer til skade?

Opgavehæfte

Opgavehæftet indeholder dels en sektion, der sender eleverne rundt på museet for at finde oplysninger, de skal bruge for at kunne løse opgaverne, og dels en sektion, der handler om transport og bevægelse.

Som fælles afslutning på dagen bliver eleverne kaldt udenfor på volden bag museet, hvor de bag sikker afspærring oplever lastbilen i aktion. Lastbilen demonstrerer bremselængde v. en fart på omkring 35 km/t (ca. bilens egen længde), den bakker og foretager et højresving, hvorunder en gammel cykel bliver kørt over. Opvisningen demonstrerer lastbilens store kræfter og vægt og giver eleverne nogle tydelige billeder at gå hjem med, der både skræmmer og fascinerer, og som de derfor vil huske længe efter – og som forhåbentlig vil blive aktiveret, når de selv befinder sig i trafikken.

Danmarks Tekniske Museum har indgået aftale med følgende kommuner om at tilbyde undervisningsforløbet gratis:

 • Hørsholm (uge 22)
 • Helsingør (uge 24+25)
 • Frederikssund (uge 39)

Kontakt skoletjenesten for mere information og tilmelding.

 

Vores trafikundervisning er støttet af Trygfonden

 

Danmarks Tekniske Museum © 2017