Industri: Fra håndværk til robot

Kan bookes fra april

Målgruppe: 4. – 10. klasse

Fag: Fysik/kemi, Historie, Arbejdskendskab, Natur/teknologi, Samfundsfag, Uddannelse og job

Varighed: 1½ time

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 650kr.

Gratis for Københavns Skoler gennem Åben Skole til og med juni 2023.

Hvad er en kandestøber og hvorfor bruger vi robotter?

Forløbet: ”Industri: fra håndværk til robot” handler om de industrielle revolutioner og om, hvordan samfundet har ændret sig fra i takt med introduktionen af ny teknologi. Vi taler om de gamle håndværk, diskuterer dampmaskinens påvirkning af samfundet, migrationen fra land til by, samlebåndsarbejde og det hårde liv på fabrikkerne. Undervejs får eleverne selv mulighed for at arbejde på fabrik som samlebåndsarbejdere. Til slut diskuterer vi, med udgangspunkt i spørgsmålet: ”hvad vil du være når du bliver stor” om robotterne kommer til at stjæle elevernes arbejde i fremtiden.

Undervisningsforløbet Industri: Fra Håndværk til Robot er udviklet til at styrke elevernes forståelse for teknologiens sammenspil med samfundet og ser på, hvilke ændringer og konsekvenser teknologiens udvikling har haft for det samfund eleverne lever i, i dag. Med udgangspunkt i emner som fagforeninger, børnearbejde og robotter igangsættes spændende diskussioner, der aktiverer elevernes historie- og samfundsforståelse.

Undervisningen differentieres efter elevernes behov og klassetrin.

Omsatte læringsmål:

  • Eleverne kan redegøre for hovedtrækkene af udviklingen af produktionsformer
  • Eleverne kan diskutere sammenhængen mellem introduktion af nye produktionsformer og samfundsændringer
  • Eleverne kan reflektere over etiske problematikker ved brug af robotteknologi i samfundet

Book besøget her

Hvis du har spørgsmål vedr. din booking kan du kontakte os tirsdag-torsdag kl. 13.00 -15.00 på 49 22 26 11 eller på mail undervisning@tekniskmuseum.dk

Åbningstider

Tirsdag-søndag 10.00-16.00

Det er gratis for skoler at besøge museet. Hvis I ønsker at booke et undervisningsforløb, kan I se prisen under det enkelte forløb.