Nyt partnerskab sætter fokus på fremtidens grønne energiteknologier

Forsyning Helsingør og Danmarks Tekniske Museum er gået sammen om at inspirere alle borgere i Helsingør og omegn til at interessere sig for naturvidenskab, hverdagens teknologi og grøn omstilling.

Der er kun få hundrede meter mellem Forsyning Helsingør og Danmarks Tekniske Museum. Nu har naboskabet udviklet sig til et partnerskab, hvor forsyningsselskab og museum sammen vil formidle teknologiens rolle i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør Jens Bertram udtaler:
”Vi er meget glade for partnerskabsaftalen. Med samarbejdet ønsker vi at kombinere Forsyning Helsingørs konkrete og aktuelle arbejde med teknologiudvikling og grøn omstilling med Danmarks Tekniske Museums historiske perspektiv. Med et af Nordeuropas mest moderne kraftvarmeværker og en solcellepark på tegnebrættet har Forsyning Helsingør alle muligheder for at bidrage til udstillingen og de relaterede undervisningstilbud. Og forhåbentlig kan vi være med til at vække børn og unges interesse for, hvordan vi som samfund arbejder med at kombinere en fossilfri fremtid med forsyningssikkerhed”.

Museumsdirektør Jens Refslund Christensen ser frem til samarbejdet og udtaler:
”Partnerskabet med Forsyning Helsingør er et vigtigt skridt i vores arbejde med at udvikle en ny profil og etablere nye samarbejdsformer, der inddrager både forskningsmiljøer og virksomheder. Vi vil tage fat i de aktuelle udfordringer og muligheder, teknologien stiller os overfor, og bruge vores historiske samlinger til at sætte et nyt perspektiv på disse udfordringer. Med partnerskabet med Forsyning Helsingør kan vi både stille skarpt på hvordan ny teknologi kan bidrage til den grønne omstilling, og vi kan skabe helt nye tilbud til skoler og uddannelsesinstitutioner”.

Det første konkrete resultat af samarbejdet bliver, at Forsyning Helsingør i 2021 deltager og har en aktiv rolle i den kommende udstilling SORT ENERGI & GRØNNE HÅB på Danmarks Tekniske Museum. Udstillingen tager publikum med ind i et af de helt centrale dilemmaer, vi står i som højteknologisk samfund. På den ene side har de seneste 200 års udnyttelse af fossile brændstoffer skabt en række goder – et stort udvalg af varer, varme i hjemmet, streaming på nettet, tog, fly og bil – som de færreste af os er villige til at undvære. På den anden side, kan vi se, at vi blive nødt til at sadle om og finde nye energikilder, der ikke udleder CO2 i samme enorme mængder som hidtil. Udstillingen ser derfor på nogle af de nye, innovative løsninger, som danske virksomheder arbejder med for at skabe en fremtidig fossilfri energiforsyning.

I tilknytning til udstillingen afholdes uddannelsesdagene ”Grøn fremtid – dit uddannelsesvalg” på Danmarks Tekniske Museum d. 21.-22. september. Her vil en lang række uddannelsesinstitutioner vise unge fra udskoling og ungdomsuddannelser, hvordan de gennem deres uddannelsesvalg selv kan bidrage til at skabe en grøn omstilling. Yderligere vil Danmarks Tekniske Museum og Forsyning Helsingør sammen udvikle undervisningstilbud på folkeskole- og gymnasieniveau, der kombinerer besøg på museet med omvisninger på Helsingør Kraftvarmeværk, som ligger få hundrede meter fra museet.

Partnerskabsaftalen løber i tre år og forventes at berøre andre aktuelle emner som fx beskyttelse af naturressourcer og genbrug og genanvendelse af råstoffer i forbindelse med affaldshåndtering.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin