Smartphonen og digitale kompetencer

Smartphonen og digitale kompetencer

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Fag: Dansk, Historie, Medier og Samfundsfag

Varighed: 1½ time

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 500 kr.

Hvad er digitale kompetencer? Hvilke digitale fodspor efterlader jeg mig på nettet? Hvordan indgår jeg i digitale fællesskaber på en måde, som skaber trygge rammer for mig selv og andre?

Det er spørgsmål som eleverne kommer til at diskutere og besvare i udstillingen SMARTPHONEMANIA.

Digitale kompetencer
I undervisningen i udstillingen diskuterer vi hvilke kompetencer, der er centrale i brugen af kommunikationsteknologier før og nu.

Det er ingen nyhed, at nye kommunikationsteknologier altid har ført debat, frygt og nye muligheder med sig. Det samme er tilfældet ved introduktionen af smartphonen. Med historien som baggrund skal eleverne sætte ord på, hvilke kompetencer de gør brug af i deres eget liv, og hvilke de kunne blive bedre til.

Digital dannelse er netop, at eleverne erkender og diskuterer teknologiens rolle i deres eget liv, deres fællesskaber og for samfundet. Dette kommer til at danne grundlag for en sanselig læringsoplevelse, hvor rummet for at diskutere smartphonen involverer brug af genstande, dialog og gruppearbejde.

Museets underviser vil tage udgangspunkt i jeres klassetrin og elevernes forståelse ift. undervisningsforløbets genstandsfelt for at skabe de bedste rammer for individuelle og kollektive læreprocesser. Forløbet sluttes af med en opgave, som man passende kan samle op på tilbage i klassen.

Smartphonen og digitale kompetencer

Del og print:

FacebookPrint

Book besøg her

49 22 26 11

skoletjenesten@tekniskmuseum.dk

Oplys ved bestilling skolens navn og adresse, antal elever og lærere, klassetrin, samt ønsket undervisningsforløb og mulige datoer og tidspunkter. Hvis der skal betales via EAN, bedes dette oplyses på forhånd. Undervisningsforløb skal bestilles minimum en uge i forvejen.

Omsatte læringsmål:

  • Eleven kan diskutere hvilke digitale kompetencer, der er væsentlige i deres eget liv for, at de kan skabe de bedste fællesskaber for dem selv om andre.
  • Eleven kan reflektere over deres egne grænser ift. brug af smartphones og gennem disse komme med bud på, hvad god digital kommunikationsetik indebærer.
  • Eleven har viden om hvilke digitale fodspor, der efterlades på nettet gennem brug af sociale medier og apps.
  • Eleven har viden om betydningen af tidligere tiders kommunikationsteknologier for fællesskaber og omgangsformer før i tiden.

Fælles mål

  • Forløbet understøtter de fællesfaglige mål for undervisningen i dansk:
  • Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.
  • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

Et tværfagligt forløb eller del af USU

Undervisningsforløbet ligger op til at kunne indgå i et større tværfagligt forløb, som kan arrangeres rundt om besøget på museet. Der kan arbejdes med de 4 elevpositioner i det tværgående emne IT og Medier og et besøg på museet kan derfor være del af et tværfagligt forløb i fagene:

  • Dansk
  • Historie
  • Samfundsfag

Der er ligeledes mulighed for at bruge museumsbesøget i sammenhæng med et forløb om klassens digitale trivsel eller mobning.