Smartphonen og digitale kompetencer

Smartphonen og digitale kompetencer

Målgruppe:7. – 10. klasse

Fag: Dansk, Historie, Medier og Samfundsfag, teknologiforståelse

Varighed: 1½ time

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 500 kr.

Hvad er digitale kompetencer? Hvilke digitale fodspor efterlader jeg mig på nettet? Hvordan indgår jeg i digitale fællesskaber på en måde, som skaber trygge rammer for mig selv og andre?

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet i forløbet ”Smartphone og digitale kompetencer” der foregår i vores spændende udstilling SMARTPHONEMANIA.

Det er ingen nyhed, at nye kommunikationsteknologier altid har ført debat, frygt og nye muligheder med sig. Det samme har gjort sig gældende efter at smartphonen er blevet allemandseje.

Med udgangspunkt i udstillingen Smartphonemania taler vi om hvilke kommunikationsteknologier vi har brugt før og hvilke vi bruger i dag, samt hvordan det påvirker vores måde at tale sammen på.

Vi diskuterer hvilken rolle smartphonen spiller i vores liv, for vores fællesskaber og i samfundet. Dette skal danne grundlag for en sanselig læringsoplevelse med masser af dialog og gruppearbejde.

Med udgangspunkt i elevernes egen viden, vil vi sammen skabe et rum for refleksion over hvordan vi sammen kan skabe trygge rammer i digitale fællesskaber. Forløbet afsluttes med en opgave, som I kan samle op på tilbage i klassen.

Læringsmål:

 • Eleven kan diskutere hvilke digitale kompetencer, der er væsentlige i deres eget liv for, at de kan skabe sunde fællesskaber for dem selv om andre.
 • Eleven kan reflektere over deres egne grænser ift. brug af smartphones og gennem disse refleksioner komme med bud på, hvad god digital kommunikations-etik indebærer.
 • Eleven har viden om hvilke digitale fodspor, der efterlades på nettet gennem brug af sociale medier og apps.
 • Eleven har viden om betydningen af tidligere tiders kommunikationsteknologier for fællesskaber og omgangsformer.

Der er ligeledes mulighed for at bruge museumsbesøget i forbindelse med et forløb om klassens digitale trivsel.

Smartphonen og digitale kompetencer

Del og print:

FacebookPrint

Book besøg her

49 22 26 11

skoletjenesten@tekniskmuseum.dk

Oplys ved bestilling skolens navn og adresse, antal elever og lærere, klassetrin, samt ønsket undervisningsforløb og mulige datoer og tidspunkter. Hvis der skal betales via EAN, bedes dette oplyses på forhånd. Undervisningsforløb skal bestilles minimum en uge i forvejen.

Omsatte læringsmål:

 • Eleven kan diskutere hvilke digitale kompetencer, der er væsentlige i deres eget liv for, at de kan skabe de bedste fællesskaber for dem selv om andre.
 • Eleven kan reflektere over deres egne grænser ift. brug af smartphones og gennem disse komme med bud på, hvad god digital kommunikationsetik indebærer.
 • Eleven har viden om hvilke digitale fodspor, der efterlades på nettet gennem brug af sociale medier og apps.
 • Eleven har viden om betydningen af tidligere tiders kommunikationsteknologier for fællesskaber og omgangsformer før i tiden.

Fælles mål

 • Forløbet understøtter de fællesfaglige mål for undervisningen i dansk:
 • Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.
 • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

Et tværfagligt forløb eller del af USU

Undervisningsforløbet ligger op til at kunne indgå i et større tværfagligt forløb, som kan arrangeres rundt om besøget på museet. Der kan arbejdes med de 4 elevpositioner i det tværgående emne IT og Medier og et besøg på museet kan derfor være del af et tværfagligt forløb i fagene:

 • Dansk
 • Historie
 • Samfundsfag

Der er ligeledes mulighed for at bruge museumsbesøget i sammenhæng med et forløb om klassens digitale trivsel eller mobning.