Industri: Fra Håndværk til Robot

Industri: Fra Håndværk til Robot

Målgruppe: 4. – 10. klasse

Fag: Fysik/kemi, Historie, Arbejdskendskab, Natur/teknologi, Samfundsfag, Uddannelse og job

Varighed: 1½ time

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 600 kr.

Dampen var den første energikilde, der systematisk blev anvendt i maskiner. Men hvordan fungerer disse dampmaskiner og, hvordan har de påvirket vores samfund?

Forløbet kommer ind på dampmaskinens påvirkning af samfundet, migrationen fra land til by, samlebåndsarbejde og det hårde liv på fabrikkerne.Til slut får eleverne selv mulighed for at arbejde med en dampmaskine.”Robotterne stjæler vores arbejde” bliver der ofte sagt. Så hvad skal du være, når du bliver stor? Indførelse af nye teknologier betyder ofte store ændringer i arbejdsmarkedet.

I undervisningsforløbet Industri: Fra Håndværk til Robot diskuterer vi teknologiens sammenspil med samfundet og ser på, hvilke ændringer og konsekvenser teknologiens udvikling har for samfundet. Vi ser på, hvordan samfundet blev ændret i perioden 1870 og frem til moderne industriproduktion med indførelse af robotter. Migration fra land til by, dampmaskiner, fagforeninger, børnearbejde, samlebånd og robotter er nogle af de emner vi diskuterer.

UR3_web

Del og print:

FacebookPrint

Book besøg her

49 22 26 11

skoletjenesten@tekniskmuseum.dk

Oplys ved bestilling skolens navn og adresse, antal elever og lærere, klassetrin, samt ønsket undervisningsforløb og mulige datoer og tidspunkter. Hvis der skal betales via EAN, bedes dette oplyses på forhånd. Undervisningsforløb skal bestilles minimum en uge i forvejen.

Læringsmål:

  • Eleven kan vurdere forhold af betydning for arbejdsmarked og virksomhed.
  • Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.
  • Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.