Eventyret i kandestøberiet

Kan bookes fra april

Målgruppe: 0. – 3. klasse

Fag: Dansk, Natur/teknologi

Varighed: 1 1/2 time

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 650 kr.

Alle, der har læst H.C. Andersens eventyr om den standhaftige tinsoldat, ved, at tinsoldaten endte sine dage i kakkelovnen sammen med danserinden, som han var så forelsket i. Dér smeltede han og blev til et hjerte, og det var stuepigen, der fandt hjertet næste dag, da hun skulle tømme askeskuffen. Men hun smed det ud, for det var helt sort og sodet. Men de fleste ved ikke, hvad der siden blev af hjertet, og det handler eventyret “Tinhjertet” om.

Eventyret ”Tinhjertet” er skrevet til museet og indgår i dette undervisningstilbud, hvor eleverne også får mulighed for at støbe deres egen tinsoldat. Det er en meget speciel oplevelse at sidde i et gammelt kandestøberværksted omgivet af tinforme, værktøj osv. og få fortalt eventyr, mens ovnen buldrer.

Som forberedelse til besøget vil det være en god idé at læse eventyret om “Den standhaftige tinsoldat”. Herved skabes et sammenhængende forløb, hvor museumsbesøget bliver naturligt integreret i undervisningen.

Læringsmål:

  • Eleverne har viden om hvad et kandestøberi er og hvordan man fremstillede kopper, kander og tinsoldater
  • Eleverne kan beskrive principperne bag støbning af tin og forskellige metallers smeltepunkt
  • Eleverne kan reflektere over udviklingen af produktionsformer fra de gamle håndværk til nutidens industri.

Book besøget her

Hvis du har spørgsmål vedr. din booking kan du kontakte os tirsdag-torsdag kl. 13.00 -15.00 på 49 22 26 11 eller på mail undervisning@tekniskmuseum.dk

Åbningstider

Tirsdag-søndag 10.00-16.00

Det er gratis for skoler at besøge museet. Hvis I ønsker at booke et undervisningsforløb, kan I se prisen under det enkelte forløb.