Donation

Siden 1. januar 2005 har det været muligt for virksomheder, private fonde og privatpersoner at fradrage gaver i større omfang end tidligere. Der er ingen maksimal beløbsgrænse, hvilket betyder at hele donationen er fradragsberettiget.

Det er muligt at fradrage handelsværdien af gaver i form af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande i et ubegrænset omfang. Følgende betingelser skal være opfyldt før gaven er fradragsberettiget:

  • Gaven er ikke forbundet med nogen form for modydelse eller begrænsninger fra museets side.
  • Gaven gives til brug for museets kulturelle virksomhed.
  • Gaven har minimum en værdi af 500 kr.

Hvis gaven til museet er forbundet med en modydelse, eller hvis der stilles betingelser for gaven, vil vi gøre opmærksom på muligheden for fradrag for sponsoraftaler i stedet. Ved en sponsoraftale kan virksomheder få fradrag for bidrag til museet mod til gengæld at opnå ret til at få reklame for virksomhedens navn, brand eller firmaprofil.

Såfremt du ønsker at donere en gave til museet, så retter museet henvendelse til en af Kulturministeriet udpeget skønsmand, som vurderer gavens værdi. Museet indberetter derudover gaven til skattemyndighederne efter skattekontrolloven. Gavegiver sørger for at medtage gaven i virksomhedens regnskab/i sin selvangivelse.

Tak til Statens Museum for Kunst for fortolkning af Lov nr. 1389 af 20. december 2004.

Tidligere donationer

I 2016 modtog museet en generøs donation fra Flemming Frørup på 277.000 kr. Pengene kom i hus ved et salg af en unik Malling-Hansen skrivekugle - skrivekugler som museet allerede har flere af i samlingen.

Pengene vil blive brugt til at bygge nye udstillinger på museet i de kommende år og dermed være med til at udvikle museet til en moderne kulturinstitution med udstillinger og aktiviteter, der er relevante for nutidens museumsgæster.

Danmarks Tekniske Museum © 2022