Danske opfindelser

Download gratis undervisningsforløb om danske opfindelser, patentbeskrivelser og kildekritik
Kommer snart.

Målgruppe: HF, HHX, HTX, STX, VUC

Fag: dansk, historie, innovation og entreprenørskab

Varighed: 2-8 lektioner

Danmarks Tekniske Museum udkommer, som noget nyt, med et online forløb til Ungdomsuddannelserne. Materialet bliver som en forsøgsordning i første omgang frit tilgængeligt. Vi håber, at I vil bruge materialet og efterfølgende fortælle os, hvordan materialet fungerede i klassen. Materialet lægger op til, at I efterfølgende deltager i forløbet ’Opfindelser – skabertrang og drømme’ på museet, men fungerer også uden, hvis I ikke har mulighed for at komme på besøg.

Materialet består af tre opgaver, som hænger sammen, men også kan laves uafhængigt af hinanden, hvis tiden er knap.

Materialet tager afsæt i hjemmesiden www.danskeopfindelser.dk, hvor en del af museets samling af patenter beskrives. Ved hver opfindelse findes også en patentbeskrivelse, som eleverne skal bruge som kilder i deres kildeanalyse.

Eleverne skal arbejde undersøgende og analytisk med opfindelserne og kildematerialet og skal gennem forskellige opgaver undersøge, hvad et patent er, hvorfor opfindelsen blev/bliver søgt patenteret og hvad og hvem patenteringen beskytter.

Undervejs skal eleverne diskutere svære dilemmaer om, hvad der kan/bør patenteres og hvad der ikke kan/bør. Skal man fx kunne patentere en broccoli og er patentet til for at beskytte den lille mand mod den store virksomhed?

Eleverne skal desuden undersøge patentbeskrivelsen kildekritisk og lærer gennem undersøgelsen, hvordan man kan registrere om en kilde er troværdig eller ej.

Materialet giver gd forhåndsviden til og kan suppleres med et besøg på Danmarks Tekniske Museums nye udstilling: ’Opfindelser – skabertrang og drømme’, hvor I kan deltage i undervisningsforløbet af samme navn. Her udstilles opfindelser, der har ændret verden og eleverne skal løse en autentisk udfordring i vores spritnye Makerspace. Find og tilmeld jer forløbet her.

Læringsmål:

 • Eleven kan søge information, reflektere, argumentere og fremlægge ud fra indholdet på danskeopfindelser.dk
 • Eleven kan lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling.
 • Eleven er i stand til at reflektere over hvad historisk bevidsthed gør ved forståelsen af et givent fænomen
 • Eleven kan gennem arbejdet med patentansøgningerne aktivt få erfaringer og indsigt i kildekritisk metode
 • Igennem eksempler og viden om patenter, kan eleven forholde sig til etiske og politiske dilemmaer

 

Book besøg her

skoletjenesten@tekniskmuseum.dk
Skoletjenesten holder åbent tirsdag-torsdag kl. 13.00 -15.30

Det er ikke muligt at ringe og bestille forløb i sommerferien. Skoletjenesten kan stadig kontaktes via mail.

49 22 26 11

Oplys ved bestilling:

 • Skolens navn og adresse
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer og email
 • Antal elever og lærere
 • Klassetrin, samt ønsket undervisningsforløb
 • Mulige datoer og tidspunkter
 • Hvis der skal betales via EAN, bedes dette oplyses på forhånd.
Danmarks Tekniske Museum © 2017