Bag om skoletjenesten

På Danmarks Tekniske Museum anser vi alle klassebesøg som en unik begivenhed, der fortjener et fagligt engageret og pædagogisk kvalificeret modspil. Museet er som alternativt læringsrum et unikt sted for store tanker og vi giver dem gerne næring i respekt for elevernes referencerammer og begrebsforståelse.

Arbejdsområde
I Skoletjenesten beskæftiger vi os med teknikkens og naturvidenskabens betydning for menneskets og samfundets udvikling. Vi arbejder altså med den del af historien, som har at gøre med opdagelser og opfindelser. Naturvidenskab og humaniora er uløseligt forbundet. Det giver ingen mening at forstå naturen eller teknikken, hvis den ikke sættes i relation til os selv. Omvendt er det svært at udvikle os som individer, hvis vi ikke forholder os til den natur og teknologi vi omgives af.

Pædagogiske profil
Skoletjenesten udvikler skriftlige materialer og gennemfører undervisning for grundskolen, ungdomsuddannelserne og VUC. Desuden yder vi faglig og pædagogisk rådgivning til lærere, samt arrangerer kurser og seminarer. Endelig vejleder vi ældre elever med projektopgaver mm. Målet for undervisningen på Danmarks Tekniske Museum er altid det højest opnåelige faglige niveau. Det forsøger vi at opnå gennem en dialogbaseret undervisning, der tager afsæt i den enkelte elev. Undervisningen er aldersdifferentieret, men vi tager også hensyn til hvor i undervisningsforløbet klassen er, når den besøger museet.

Danmarks Tekniske Museum © 2017