Kommunikation

Kommunikation

Målgruppe: 6/7. – 10. klasse

Fag: Dansk, Historie, Fysik/kemi

Varighed: 1½ time

Maks. deltagere: 28 elever

Pris: 400 kr.

Hvad er det vigtigste ved din mobil og hvilke digitale kompetencer kræver det af dig, at bruge den på en måde som både beskytter dig og sætter dig i stand til at være online på en måde som du selv synes om?

Hvad er det vigtigste ved din mobil og hvilke digitale kompetencer kræver det af dig, at bruge den på en måde som både beskytter dig og sætter dig i stand til at være online på en måde som du selv synes om? Det er spørgsmål som eleverne kommer til at diskutere og besvare i udstillingen SMARTPHONEMANIA. Digital dannelse er netop at eleverne erkender og diskuterer teknologiens rolle i deres eget liv, deres fællesskaber og for samfundet. Dette kommer til at danne grundlag for en sanselig læringsoplevelse, hvor rummet for at diskutere smartphonen involverer brug af genstande, dialog og gruppearbejde.

I undervisningsforløbet ”Kommunikation” vil eleverne sammen med en underviser undersøge og diskutere forskellige aspekter af smartphonen som kommunikationsteknologisk genstand. I dette møde vil elevernes erfaringsverden og egen brug af smartphonens teknologier spille en central rolle. Eleverne vil blive udsat for forskellige dilemmaspil omkring deres brug af mobilen og til sidst skal de udforme deres egen digitale grundlov med råd og regler om mediebrug.

Del og print:

FacebookPrint

Book besøg her

49252737

skoletjenesten@tekniskmuseum.dk

Oplys ved bestilling skolens navn og adresse, antal elever og lærere, klassetrin, samt ønsket undervisningsforløb og mulige datoer og tidspunkter. Hvis der skal betales via EAN, bedes dette oplyses på forhånd

Omsatte læringsmål:

  • Eleverne kan diskutere hvilke handlekompetencer der kræves for at kunne bruge smartphonen, så dens potentiale for eget liv og fællesskaber udfoldes bedst muligt.
  • Eleverne kan reflektere over deres egne grænser ift. brug af smartphones og gennem disse diskutere hvad god digital kommunikationsetik indebærer.

Fælles mål

  • Forløbet understøtter de fællesfaglige mål for undervisningen i dansk:
  • Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
  • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab

Det tværfaglige emne IT og Medier

Undervisningsforløbet ligger op til at kunne indgå i et større tværfagligt forløb, som kan arrangeres rundt om besøget på museet. Der kan arbejdes med de 4 elevpositioner i det tværgående emne IT og Medier og et besøg på museet kan derfor være del af et tværfagligt forløb i fagene: 

  • Dansk
  • Historie
  • Fysik/kemi