Den Industrielle Revolution – Industri 4.0

”Robotterne stjæler vores arbejde” bliver der ofte sagt. I undervisningsforløbet diskuterer vi teknologiens sammenspil med samfundet og ser på, hvilke ændringer og konsekvenser teknologiens udvikling har for samfundet. Indgangsvinklen er Den Industrielle Revolution og opfindelsen af dampmaskinen. Indførelse af nye teknologier betyder ofte store ændringer i arbejdsmarkedet. I “Industri: Fra Håndværk til Robot” diskuterer vi teknologiens sammenspil med samfundet og ser på, hvilke ændringer og konsekvenser teknologiens udvikling har for samfundet. Vi ser på, hvordan samfundet blev ændret i perioden 1870 og frem til moderne industriproduktion med indførelse af robotter. Migration fra land til by, dampmaskiner, fagforeninger, børnearbejde, samlebånd og robotter er nogle af de emner vi diskuterer.

  • Målgruppe: HF, HHX, HTX, STX, VUC
  • Fag: Dansk, Historie, Naturfag, Teknikfag
  • Varighed: 1½ time minutter
  • Maks. deltagere: 28 elever
  • Pris: 400 kr.